LEDIG STILLING VED OSLOMET

Professor / dosent i kroppsøving / kroppsøvingsdidaktikk

Søknadsfrist: 28.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet søker en professor/dosent som vil være med å videreutvikle våre lærerutdanningsprogrammer og bidra til å flytte forskningsfronten innen dette fagområdet. Vi ser spesielt etter deg som er opptatt av å drive forskningsbasert undervisning og bygge fagmiljøer som leverer forskningsprosjekter, publiserer og formidler på et nasjonalt og internasjonalt anerkjent nivå. Vi søker deg som har kompetanse innenfor kroppsøvings- og idrettspedagogikk, som har en samfunnsvitenskapelig innretning på din forskning, og som har erfaring fra forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er det ledig en 100 % fast stilling som professor/ dosent i kroppsøving/kroppsøvingsdidaktikk med ansettelse 01.08.22.

Den utlyste stillingen er tilknyttet Seksjon for kroppsøving, en seksjon som har ca. 25 ansatte hvorav 5 ph.d.-stipendiater. Seksjonen har et etablert fagmiljø innen læring og undervisning i kroppsøving, og med kroppslig læring og folkehelse og livsmestring som to av sine satsningsområder. Seksjonen underviser i hele instituttets utdanningsportefølje og starter høsten 2022 en ny lærerutdanning i praktisk estetiske fag 1-13, kroppsøving og idrettsfag.

Les mer om våre forskergrupper her. Den tilsatte vil bli medlem av gruppen Kropp, læring og mangfold.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrig
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • ha kontakt med yrkesfeltet
 • initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • professor/dosent-kompetanse i kroppsøving/kroppsøvingsdidaktikk eller idrettsvitenskap med en samfunnsvitenskapelig innretning på forskningen
 • erfaring med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • erfaring med ledelse av prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse
 • kunne vise til resultater med å innhente ekstern forskningsfinansiering

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i et skandinavisk språk, må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Kurs tilbys på OsloMet.

For dosent stillinger:

 • dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
 • dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

For professor stillinger:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil bli lagt vekt på:

 • omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene tillegges stor vekt. Kommer søker fra stilling der tiden til publisering har vært begrenset de senere år, så må dette dokumenteres særskilt.
 • bred erfaring fra undervisning og veiledning fortrinnsvis på master og ph.d.-nivå
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse
 • evne til å kommunisere og samarbeide godt med studenter og kolleger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, og at du er opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner gjennom prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe, faglige satsningsområder, og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som professor kode 1013 og dosent i kode 1532, lønnstrinn 75 – 84, det vil si kroner 715 900 – 919 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen, må du gjøre det elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem.

Du vil bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med en oversikt
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

For dosentstillinger:

 • dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

For professor:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du vil bli bedt om å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke fyller de formelle kvalifikasjonskravene vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/12209

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS