Ledig stilling ved OsloMet

Postdoktorstilling innen yrkesutdanningsfeltet

Søknadsfrist: 01.09.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet.
Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en postdoktorstilling 100 % stilling for 2 år med ansettelse 01.01.2021.

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsområde

Postdoktorstillingen er knyttet til innovasjonsprosjektet Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i yrkesfaglærerutdanningen (LUSY). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom institutt for yrkesfaglærerutdanning, avdeling for videreutdanning i Viken fylkeskommune, utdanningsetaten i Oslo, Strømmen videregående skole og Kuben videregående skole. Prosjektet har finansiering fra Norges forskningsråd (NFR). LUSY-prosjektets nettside

Prosjektet har bakgrunn i satsingen på lærerutdanningsskoler i «Lærerutdanning 2025» hvor hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeidet mellom skoler og universiteter / høgskoler med ansvar for lærerutdanning. Innovasjonsmålet i prosjektet er å utvikle forpliktende og varige samarbeidsstrukturer mellom skolene og institutt for yrkesfaglærerutdanning om en best mulig yrkesfaglærerutdanning og yrkesutdanning. Forskningsmålet i prosjektet er å utvikle ny kunnskap om samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt, med fokus på kunnskapsteoretiske, organisasjonsteoretiske og didaktiske perspektiver. Postdoktorstillingen skal utvikle et delprosjekt knyttet til hovedprosjektet.

Vilkår

Stillingen er på 2 år med 100% forskningstid. Forventet tiltredelse: 1. januar 2021.

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant ph.d. (for eksempel innen pedagogikk eller andre utdanningsvitenskapelige områder)
 • bred metodisk kompetanse
 • god kunnskap om og interesse for fag- og yrkesopplæring
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Det er ønskelig at du også har en eller flere av disse kompetansene:

 • fagbrev eller tilsvarende yrkeskompetanse og yrkeserfaring
 • kjennskap til yrkesfaglærerutdanningene
 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid

Ønskede egenskaper:

 • selvstendighet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • gode formidlings- og veiledningsevner

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kvaliteten av tidligere forskning og innsendt prosjektbeskrivelse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • Doktorgradsavhandling, hovedoppgave/masteroppgave og andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner
 • En 5 siders prosjektbeskrivelse (inkludert publiseringsplan) knyttet til tema og hovedmål for LUSY-prosjektet.

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

Søkere kan ved henvendelse til prosjektleder [email protected] og be om å få tilsendt prosjektbeskrivelse for LUSY-prosjektet.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Inger Lise Holen Telefon: +47 67 23 50 58, Mobil: +47 417 68 899,. E-post: ingerlise.hole[email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352 i lønnsspenn 532 300-691 400 kr per år.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/05129

Søknadsfrist: 01.09.2020

Logg inn og søk stillingen