LEDIG STILLING VED OSLOMET

Overingeniør i bygg

Søknadsfrist: 31.03.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Ved Institutt for bygg- og energiteknikk er det ledig en fast stilling som overingeniør i bygg, til studieprogrammene i bygg for bachelor- og masterstudenter. Den som ansettes skal bidra med relevant og praktisk laboratorieundervisning på blant annet samferdsel, storbyplanlegging og Trimble Technology Lab, i tillegg til andre fagområder relatert til bygg. Stillingen skal sørge for at laboratoriene driftes på en god og forsvarlig måte, og utvikler seg relevant til anvendt praksis og teknologi som anvendes i bransjen. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer tett samarbeid med forskere og undervisere i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som kan engasjere studenter og formidle kunnskapene sine på en spennende måte.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • drifte, vedlikeholde og betjene laboratorieutstyr og foreslå investeringer i nytt utstyr
 • administrere lisenstilganger på programvare brukt av ansatte og studenter på instituttet
 • veilede studenter og samarbeide med faglærere i laboratorieøvingene
 • følge opp internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere i undervisning, oppgaver/prosjekter og forskningsformål
 • arrangere befaringer og utflukter for våre studenter

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning i ingeniørfag på minimum bachelornivå innen mekatronikk eller tilsvarende. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning/veiledning innenfor høyere utdanning
 • erfaring med laboratoriearbeid innenfor bygg og programvare som AutoCAD, Novapoint, Focus, Revit, osv.

Vi ønsker deg som

 • trives å jobbe med studenter og forskere, og liker å formidle kunnskap til andre
 • har evne til å engasjere og motivere studenter
 • er entusiastisk, positiv og har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • raskt kan sette seg inn i nye fagområder og arbeidsoppgaver

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknad

Innen søknadsfristen må du, sammen med søknaden, laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • eventuell dokumentasjon på pedagogisk erfaring
 • eventuell dokumentasjon på relevant arbeidserfaring

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Yonas Zewdu Ayele instituttleder, +47 672 36 085, yonas.ayele@oslomet.no
 • Jian Dai studieleder, +47 672 37 018, jian.dai@oslomet.no

Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ i stillingskode 1087 overingeniør kr. 524 700-584 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 31.03.2024 

Ref: 24/08964

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS