LEDIG STILLING VED NUPI

PhD-stipendiat, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Søknadsfrist: 31.01.2021

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk. Vi kommuniserer forskningsbasert kunnskap både til den norske allmennheten og til et bredere internasjonalt publikum, med mål om å levere kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør.


Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

NUPI søker etter en doktorgradskandidat som vil skrive PhD om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Den overordnede tematikken skal være hvordan endringene i global orden, makt og teknologi påvirker norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Stipendet varer i tre år, med oppstart høsten 2021.

Kandidaten må søke opptak på PhD-program ved et universitet. Kandidaten vil tilknyttes Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. I tillegg til lønn, kan prosjektet dekke noen utgifter knyttet til kurs, feltarbeid, språkvask mv. Skolepenger dekkes ikke av stipendet.

Vi viser til bakgrunnsnotatet for nærmere detaljer.

Krav til kvalifikasjoner/egenskaper

 • Mastergrad eller tilsvarende i internasjonal politikk, statsvitenskap eller liknende fagfelt
 • Gode karakterer
 • En gjennomarbeidet prosjektskisse som er innenfor beskrivelsen i bakgrunnsnotatet
 • Initiativ, selvstendighet, besluttsomhet, gjennomføringsevne og evne til å samarbeide med sterke fagpersoner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Ønskelig, men ikke krav:

 • Fagfellevurderte akademiske publikasjoner på relevant fagfelt
 • Rapporter, kronikker eller annet skriftlig arbeide på relevant tematikk
 • Erfaring med foredrag og annen formidling

Søknad

Søknader skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • En søknad der motivasjon og forskningsinteresse kort redegjøres for (maksimum 1 side).
 • Et utkast til et forskningsprosjekt (maksimum 5 sider, inkludert referanser og noter) som inneholder:
  • Problemstilling
  • Forskningsspørsmål
  • Kort diskusjon av relevant litteratur
  • Et forslag til teoretisk og metodologisk tilnærming
  • En foreløpig fremdriftsplan
 • CV
 • Verifiserte kopier av universitetsdiploma, karakterer o.l.
 • Navn og kontaktinfo til minst to referanser (hvorav minst en er akademisk)

Hovedkriteriene for utvelgelse av kandidat er akademiske resultat og den vitenskapelige kvaliteten og relevansen på prosjektskissen. De beste kandidatene vil bli invitert til intervju, og endelig beslutning blir fattet på bakgrunn av både skriftlig materiale og intervjuet.

NUPI tilbyr:

 • Et spennende og internasjonalt arbeidsmiljø, med en rekke ulike prosjekt på ulike fagfelt, en rekke spennende seminarer og konferanser.
 • Kollegial støtte fra en doktorgradsgruppe ledet av forskningssjefen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Bibliotek
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Mobiltelefonavtale

Stillingen vil bli innplassert i statens lønnssystem, 1017 Stipendiat. (kr. 466.500 pr år). NUPI har også et bonussystem for akademisk publisering mv.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad sendes elektronisk, innen 31. januar 2021. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «Søk stillingen» på denne siden.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS