Vil du bidra til å realisere NTNUs strategi for forskning og innovasjon?

Rådgivere / seniorrådgivere - Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE)

Søknadsfrist:  23.10.2023

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 
Dette er NTNU


NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.


På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjonerAvdelingen for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE) bidrar til å realisere NTNUs strategi og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, initierer og følger opp strategier og beslutninger, og tilrettelegger og koordinerer forsknings- og innovasjonsstøtte.


Videre har FIE ansvar for å koordinere samarbeid med arbeidslivspartnere. Avdelingen har tett samhandling med fakultetene og fellesadministrasjonen i å tilby og utvikle gode støttetjenester for forsknings og innovasjon. 


Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner er en enhet i NTNUs Fellesadministrasjon.

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere.

Vil du jobbe med forskning, innovasjon og eksterne relasjoner?

NTNU har etablert en ny avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE) i Fellesadministrasjonen. Avdelingen har et bredt spekter av strategiske- og administrative oppgaver innenfor feltet forskning, innovasjon og samarbeid med arbeidslivet.

Vi søker etter medarbeidere som vil være med og bygge en kompetent og fremadrettet avdeling.

Din nærmeste leder er avdelingsdirektør for avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner og arbeidsted er i Trondheim.

Ta gjerne kontakt med fungerende avdelingsdirektør for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner Ruth Hagen Rødde, tlf. 73 59 80 38/ 924 42 245, e-post ruth.rodde@ntnu.no.

Du er velkommen med søknad!

Rådgiver/seniorrådgiver – Fremragende forskning og tverrfaglige initiativer 

100 % fast stilling innen forskningsadministrasjon med særlig ansvar for å følge opp initiativer under NTNU Toppforskning og tverrfaglige initiativer.

Stillingen inngår i et team som skal støtte arbeidet med å realisere NTNUs forskningsstrategi. Den er tuftet på tre pilarer; utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer; kvalitetsheving i hele virksomheten; forskning i og på tvers av disipliner.

Søknadsfrist 2. oktober 2023.

Les mer og søk

Rådgiver/seniorrådgiver – Ph.d.- og forskningsadministrasjon 

100 % fast stilling innen forskningsadministrasjon med særlig ansvar for strategisk oppfølging av ph.d.-utdanningen ved NTNU.

Stillingen inngår i et team som skal støtte arbeidet med å realisere NTNUs forskningsstrategi. Den er tuftet på tre pilarer; utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer; kvalitetsheving i hele virksomheten; forskning i og på tvers av disipliner.

Søknadsfrist 2. oktober 2023.

Les mer og søk

Rådgiver/seniorrådgiver – Analyse og kvalitetsutvikling 

100 % fast stilling innen forskningsadministrasjon med særlig ansvar for å styrke avdelingens analysekapasitet og bidra til innføring av nye administrative rutiner og prosesser.

Stillingen inngår i et team som skal støtte arbeidet med å realisere NTNUs forskningsstrategi. Den er tuftet på tre pilarer; utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer; kvalitetsheving i hele virksomheten; forskning i og på tvers av disipliner.

Søknadsfrist 2. oktober 2023.

Les mer og søk

Rådgiver/seniorrådgiver – Internasjonalt samarbeid 

100 % fast stilling innen forskningsadministrasjon med et særlig ansvar for å bidra til å realisere NTNUs internasjonale utviklingsplan.

Stillingen inngår i et team som skal støtte arbeidet med å realisere NTNUs forskningsstrategi. Den er tuftet på tre pilarer; utvikling av talenter og fremragende forskningsmiljøer; kvalitetsheving i hele virksomheten; forskning i og på tvers av disipliner.

Søknadsfrist 2. oktober 2023.

Les mer og søk

To rådgivere/seniorrådgivere – Innovasjon og eksterne relasjoner

Det er ledig to 100 % faste stillinger som inngår i et team som skal støtte opp under arbeidet med å realisere NTNUs strategi og ambisjoner på innovasjons- og nyskapingsområdet. NTNU inngår strategiske samarbeidsavtaler med både privat næringsliv og offentlig sektor som trenger kunnskap og løsninger på sine utfordringer, og du vil få konkrete oppgaver relatert til oppfølging av disse avtalene.

Søknadsfrist 23. oktober 2023.

 Les mer og søk

Powered by Labrador CMS