LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (NMH)

Rådgiver - talentutvikling og etterutdanning

Søknadsfrist: 03.03.2024

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Vil du jobbe med å koordinere opplæringstilbud for unge musikktalenter?

Om stillingen

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig stilling som rådgiver med ansvar for å koordinere Musikkhøgskolens talentutviklingsprogram (TUP). Stillingen er delt mellom to ansvarsområder, og du vil i tillegg jobbe med NMHs etterutdanningstilbud.

Stillingen ligger under enhet for utdanningskvalitet, internasjonalisering og livslang læring i studie- og FoU-seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere de ulike aktivitetene innen Musikkhøgskolens TUP-program i tett samarbeid med fagmiljøene. Dette omfatter planlegging av undervisning og opptaksprøver, oppfølging av prosjekter og andre aktiviteter samt kommunikasjon med elever og foresatte og tilstedeværelse på samlinger.
 • Være NMHs kontaktperson for UngMusikk og andre eksterne samarbeidspartnere innen talentutvikling.
 • Samarbeide med studieleder, TUP-Tenketank og NMHs ledelse om den strategiske utviklingen av talentutviklingsarbeidet.
 • Utarbeide og gjennomføre kurs innen Musikkhøgskolens etterutdanningsvirksomhet i samarbeid med koordinator for etterutdanning og Musikkhøgskolens fagmiljøer.
 • Økonomioppfølging av talentutviklingsprogrammets budsjett og prosjektbudsjett innen etterutdanning.
 • Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver knyttet til studie- og FoU-seksjonens ansvarsområder vil også kunne inngå i stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Musikkfaglig utdanning, minimum på bachelornivå. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Administrativ erfaring fra utdannings- eller kultursektoren
 • Erfaring med å jobbe med ungdom vil være en fordel
 • Erfaring med koordinering av undervisningsaktivitet vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er vant til å jobbe selvstendig og i team
 • Du er strukturert og ryddig, med god gjennomføringsevne
 • Du har evne til å tenke kreativt og til å finne nye løsninger
 • Du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Helgearbeid må påregnes.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 57-67 (f.t. kr 557 100 – 657 300 pr. år).

Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Tiltredelse: Etter avtale.

Søknadsfrist: 03.03.2024

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS