LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Rådgiver - kvalitetskoordinator (vikariat)

Søknadsfrist: 27.06.2022

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Ønsker du deg en spennende jobb med ansvar for musikkhøgskolens kvalitetssystem?

Om stillingen

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig vikariat i 100 % som rådgiver med ansvar for Musikkhøgskolens kvalitetssystem. Det er ønskelig med oppstart rundt 10. august 2022 og vikariatet varer til 31.12.2023. Oppstartstidspunkt kan diskuteres.

Du vil jobbe tett opp mot høgskolens fagmiljøer, studenter og eksterne aktører som NOKUT. En sentral del av arbeidet er å drive prosesser med flere involverte og følge opp resultater.

Stillingen ligger under enhet for utdanningskvalitet, internasjonalisering og livslang læring i studie- og FoU-seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for drift og utvikling av Musikkhøgskolens system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet. I dette inngår gjennomføring av ulike type undersøkelser, innhenting av tallmateriale, analyse og formidling av resultater samt utarbeidelse av tiltak.
 • Bistå ledelsen i rapport- og planarbeid innen utdanningsområdet.
 • Koordineringsansvar for nasjonale undersøkelser (studiebarometeret, SHoT osv)
 • Superbruker, program for spørreundersøkelser (for tiden SurveyXact)
 • Studentkontakt for studenter på ett eller flere studieprogram (studieveiledning)
 • Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver knyttet til studie- og FoU-seksjonens ansvarsområder vil også kunne inngå i stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen samfunnsfag, pedagogikk, humaniora eller musikk, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant administrativ erfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren
 • God kjennskap til høyere utdanning. Kjennskap til høyere musikkutdanning vil være en fordel.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med å utvikle spørreundersøkelser, analysere data og formidle resultater til ulike målgrupper vil være en fordel
 • Erfaring med studentveiledning eller tilsvarende vil være en fordel
 • Erfaring med programmer/ systemer som samler inn og analyserer data er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er vant til å jobbe strukturert, analytisk og selvstendig
 • Du er nøyaktig, men har samtidig god gjennomføringsevne
 • Du er fleksibel og god til å se muligheter og sammenhenger
 • Du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 57-67 (f.t. kr 516 100 - 615 800 pr. år).

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 27.06.2022

Powered by Labrador CMS