LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Nasjonal ekspert - Generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD)

Søknadsfrist: 04.02.2022

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Kan du tenke deg å jobbe som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel?

En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra nasjonalforvaltningen til Europakommisjonen for en periode på inntil tre år. For å være aktuell som søker, må du ha minimum tre års relevant erfaring og ha jobbet i offentlig sektor sammenhengende i minimum ett år før du blir sendt ut. Ordningen er et viktig virkemiddel for Norges EU-arbeid.

Det er ledig et engasjement i 100 prosent stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD), enhet G3: 'Common strategic planning & programming service'. Stillingen har varighet i to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Arbeidsstedet er Brussel, med tiltredelse i løpet av andre kvartal 2022. Arbeidsspråket er primært engelsk.

Arbeidsområde og hovedoppgaver

Enhet G3 har hovedansvaret for utvikling og iverksettelse av Horisont Europa-programmet, inkludert oppfølging og revidering av Horisont Europas strategiske plan.

Som nasjonal ekspert vil du delta i DG RTDs daglige virksomhet, og aktuelle oppgaver er:

 • bidra i internkoordineringen for effektiv utarbeiding og iverksettelse av Horisont Europa-programmet – i samarbeid med andre enheter/divisjoner i DG RTD og med øvrige generaldirektorater
 • etablere analyser og policy-dokumenter, skrive utkast til rapporter, referater og briefinger til møter for politisk og administrativ ledelse og taler
 • kontakt og dialog med medlemsland, assosierte land og andre berørte aktører med tanke på politikkutforming og alternativer for iverksettelse av Horisont Europa, inkludert gjennomføring av møter i den strategiske programkomitekonfigurasjonen for Horisont Europa
 • bidra i det arbeidet med å utvikle hovedarbeidsprogrammet for Horisont Europa 2023–24, den neste strategiske planen for Horisont Europa for perioden 2025–27 og se hvordan en kan oppnå enda bedre synergier med andre EU-programmer og finansieringskilder

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på masternivå. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.

Du må ha

 • minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid i privat eller offentlig sektor, og ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendingen
 • god kjennskap til EU generelt og EUs arbeid innenfor forskning og innovasjon spesielt
 • særs gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • erfaring fra internasjonalt arbeid

Det er også en fordel dersom du har

 • erfaring fra administrasjon av internasjonale programmer, kommunikasjonsarbeid og/eller policyutvikling innenfor forskning og innovasjon
 • kunnskap i fransk og/eller andre europeiske språk
 • erfaring med analysearbeid og å holde presentasjoner
 • erfaring fra statlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • tilpasningsdyktig, fleksibel og initiativrik
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø

Særlige vilkår/andre opplysninger

 • Dette er en utfordrende og interessant stilling i et internasjonalt miljø med stort arbeidspress og høyt tempo.
 • Kandidaten ansettes i Forskningsrådet, men Europakommisjonen har såkalt instruksjonsmyndighet.
 • Kvalifiserte kandidater som har jobbet i offentlig sektor i Norge de siste 12 månedene vil bli prioritert.
 • Blant de kvalifiserte søkere innstiller Kunnskapsdepartementet, i tett dialog med Forskningsrådet, inntil tre kandidater til stillingen, og Europakommisjonen vil på bakgrunn av denne innstillingen foreta den endelige beslutningen om hvem som tilbys stillingen.

Vi tilbyr deg

 • lønn etter avtale, tillegg for arbeid i utlandet iht. «Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten»
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Les mer om nasjonale eksperter på følgende websider:

EFTA-sekretariatet

EU-delegasjonen

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søknad og komplett Europass CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, skal skrives på engelsk. Vennligst merk søknaden med navnet på enheten til stillingen du søker.

Søknad og Europass CV lastes opp sammen med vitnemål og attester. Det skal også skrives et kort motivasjonsbrev på engelsk. Europass CV finn du her.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Seniorrådgiver Kristine Naterstad i Kunnskapsdepartementet på e-post [email protected] eller tlf. 922 88 819, eller
 • Spesialrådgiver Tobias Bade Strøm i Forskningsrådet på e-post [email protected] eller tlf. 412 13 004

Søk på stillingen

Kontakt:

Hjemmeside: www.forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS