LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Rådgiver / seniorrådgiver i Avdeling for helseforskning og helseinnovasjon – fast stilling

Søknadsfrist: 20.01.2022

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Har du lyst til å ha ansvar for HelseOmsorg21-monitoren?

Hos oss vil du få prosjektlederansvar for HelseOmsorg21-monitor. Denne viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Du får ansvar for å vedlikeholde, utvikle og formidle innholdet i monitoren. Monitoren skal bidra til et sterkt kunnskapsgrunnlag for forskningsstrategiske og -politiske beslutninger på alle nivåer. Du kommer til å ha løpende kontakt med oppdragsgivere, dataleverandører og brukere.

Avdeling for helseforskning og helseinnovasjon består av 25 kompetente og engasjerte medarbeidere. I 2020 finansierte Forskingsrådet hele 1201 helseprosjekter med til sammen 1,84 milliarder kroner. Avdelingen har et strategisk ansvar for å utvikle kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming og langsiktig kompetanseoppbygging i helsesektoren. Avdelingen jobber med både grunnleggende og anvendte forskningsprosjekter i tillegg til innovasjon og utvikling av en sterk helsenæring.

Hovedarbeidsoppgaver

 • vedlikeholde monitoren, dette innebærer å innhente og kvalitetssikre data, oppdatere datagrunnlag og vedlikeholde funksjonalitet i samarbeid med IT-utvikler
 • videreutvikle monitoren, andre oppgaver her er å finne nye kilder, utvikle nye indikatorer, nye datagrunnlag eller nye figurer
 • formidling gjennom nyhetsbrev, sosiale medier, avisinnlegg, rapporter m.m.
 • HelseOmsorg21-rådets sekretariat

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på masternivå eller høyere
 • erfaring fra forskning eller utredning, analyse av tallmateriale/produksjon og formidling av statistikk
 • kjennskap til FoU og innovasjon innenfor helse og omsorgsfeltet
 • gode IT-kunnskaper, særlig om verktøy for datahåndtering og visualisering
 • god tallforståelse og solid kjennskap til Excel
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr deg

 • en spennende og utfordrende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

Mer informasjon om Forskningsrådet finner du på våre nettsider www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

Hjemmeside: www.forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS