Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver ved Universitetsbiblioteket - Narvik

Søknadsfrist: 28.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Vi søker en selvstendig, fleksibel og løsningsorientert medarbeider til Universitetsbiblioteket – Narvik, der det er ledig 100 % stilling som rådgiver. Biblioteket har til sammen 4 stillinger. Organisatorisk hører stillingen inn under UBs Avdeling for publikumstjenester, men det daglige arbeidet i Narvik ledes av daglig leder der og fordeles mellom stillingsressursene som biblioteket har til rådighet.

UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket (UB) er organisert i tre avdelinger, med til sammen 11 bibliotek i Tromsø, Alta og Hammerfest, Narvik og Harstad. Bibliotekene er nært knyttet til fagmiljøene og UB legger vekt på nyskaping og aktiv dialog med sine brukere. Forskning, utdanning og formidling er viktige områder for våre tjenester og vi har en offensiv holdning til utfordringene et moderne forskningsbibliotek står overfor. Elektroniske tjenester, undervisning i bruk av bibliotekets ressurser, desentralisert undervisning, institusjonspublisering og annen formidling utgjør viktige satsingsfelt for UB.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil i stor grad arbeide med publikumskontakt og formidling, med særlig ansvar for dialog med fagmiljøene ved UiT i Narvik. Eksempel på arbeidsoppgaver er undervisning og forskerstøtte, samt veiledning av brukere over skranke og på nett. Stillingen skal bidra til å utvikle tjenester som støtter opp under UiTs virksomhet, og i særlig grad bidra til tjenester rettet mot IVT-fakultetets studenter og ansatte.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde kan endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på minimum masternivå innen teknologi- og ingeniørfag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Gode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale systemer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og på engelsk. Det forventes at søknaden skrives på norsk (eventuelt svensk eller dansk).

Ønskede egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Resultat- og utviklingsorientert holdning.
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver.
 • Erfaring fra fag- eller forskningsbibliotek og/eller formidlingsvirksomhet eller servicerelatert arbeid en fordel.
 • Erfaring fra undervisning.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver kode 1434 i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS