LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver Stab - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Søknadsfrist: 05.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiFakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Om stillingen

Administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har ledig fast stilling som rådgiver i Stab IVT. Stillingen inngår i stabens faggruppe økonomi, og være administrativ instituttstøtte for Institutt for Industriell teknologi.

Arbeidssted er UiT i Narvik.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil omfatte løpende driftsoppgaver innenfor regnskap, økonomi, prosjektarbeid, analyser, personal/HR og studierelaterte oppgaver. Også kan det bli aktuelt med andre oppgaver innenfor stillingens grunnpreg.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Faggrppeleder økonomi Eirik Sund:

eller faggruppeleder oganisasjon og personal Lise Bang Ericsson:

Kvalifikasjoner

For stillingen som rådgiver kreves det minimum bachelorgrad i økonomiske fag, samt relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene.

Vi søker en person som er nøyaktig, fleksibel og serviceinnstilt med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene.

Det stilles krav om gode administrative ferdigheter, analytiske evner og evne til å bygge nettverk og skape tillit.

Det er ønskelig med erfaring fra universitets-/høgskole sektoren, offentlig forvaltning og rekrutteringsarbeid.

Den som ansettes må ha god generell og praktisk IKT-kunnskap og beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS