LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver innen studie- og eksamensadministrasjon

Søknadsfrist: 20.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiFakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi / Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak.) søker rådgiver innen studie- og eksamensadministrasjon.

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og en administrasjon. Administrasjonen ved fakultetet består av to enheter, Stab og Seksjon for forskning, utdanning og formidling, og utgjør til sammen drøyt 20 årsverk. Seksjonen har 12,5 årsverk med ansatte i Narvik, Alta, Tromsø og Mo i Rana.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har sine arbeidsoppgaver knyttet til studie- og eksamensadministrasjon ved IVT-fak./ FUFIVT.

Dette innebærer blant annet:

 • sensurarbeid og registrering av eksamensresultater
 • organisering av arbeid ved innlevering av arbeidskrav
 • administrasjon av hjemmeeksamen og muntlig eksamen
 • sensoradministrasjon
 • å være kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser
 • saksbehandling med håndtering av klager og begrunnelser
 • vitnemålsarbeid

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fakultetets fremtidige behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stillingen kreves det relevant bachelorgrad og relevant erfaring.

Stillingen krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og strukturert, er serviceinnstilt og samarbeidsvillig, er teknisk anlagt og kan holde oversikten over store mengder informasjon, samtidig med at du har øye for detaljer.

Det er ønskelig med erfaring fra studieadministrasjon, og ett- eller flere av følgende administrative systemer: Felles studentsystem (FS), eksamensverktøy (f.eks. WiseFlow, Inspera el.l.), timeplanleggingssystem (f.eks. TimeEdit, TP el.l.), emneplanleggingssystem (f.eks. EpN el.l.), læringssystem (f.eks. Canvas, ITs Learning el.l.) samt sak- og arkivsystem (f.eks. ePhorte).

I vurderingen av søkerne vektlegger vi motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Den som ansettes må ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS