LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver studieveileder / praksiskoordinator - Fakultet for samfunnsfag (FSV)

Søknadsfrist: 04.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana. 


Les mer: www.fsv.no

Er du vår nye kollega på studiested Levanger?

Om stillingen

Ved Fakultet for samfunnsfag (FSV) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver studieveileder/praksiskoordinator. Stillingen har kontorsted ved studiested Levanger. 

Stillingen er tilknyttet administrasjonen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og du vil inngå i et team med til sammen 24 høyt kvalifisertemedarbeidere, fordelt på studiestedene Bodø og Levanger. Stillingen rapporterer til leder for studieadministrasjonen ved fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha ansvar for tett kontakt med studentene på dedikerte studier, herunder ansvar for å følge opp disse mht. individuelle studieplaner, veiledning, praksis og progresjon i studiet
 • Som rådgiver vil du få ansvaret for å samarbeide tett med de faglige programansvarlige på de studiene du får administrativt ansvar for. Herunder bl.a. følge opp og saksbehandle studierelaterte saker, rapportere, samt være en støtte og pådriver i gjennomføringen av studieprogram
 • I rollen som praksiskoordinator vil du inngå i et team med totalt 3 administrativt ansatte på fakultetet som arbeider med planlegging, tilrettelegging og oppfølging av praksis for våre studenter på sosialfagutdanningene. Vi forventer at du er en aktiv deltaker som bidrar til å videreutvikle både egen rolle og teamet som helhet
 • Det kan tildeles andre arbeidsoppgaver etter behov
 • Det må også påregnes noe reisevirksomhet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Du arbeider systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Du er serviceinnstilt, initiativrik og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du innehar god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Du har erfaring med offentlig saksbehandling gjerne fra universitets- eller høgskolesektoren
 • Du har erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, herunder elektronisk arkiv (fortrinnsvis Public 360)
 • I vurdering av søkere vil personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen og arbeidsmiljøet bli vektlagt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - NOK 575 400 – 679 700 - ,- i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/CV kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.12.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30198913 

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS