LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Driftstekniker - eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 30.07.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Eiendomsavdelingen er en del av avdeling for digitalisering og infrastruktur. Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, utvikling og daglig drift og vedlikehold av universitetet.


Eiendomsavdelingener delt inn i 3 enheter. Enhet for forvalting og renhold, enhet for prosjekt og utvikling og campusservice.


Avdelingen forvalter ca. 140 000 m2 i nært samarbeid med huseiere, og våre viktigste samarbeidspartnere er Statsbygg og Studentinord.


Avdelingen har ca. 75 ansatte.

Om stillingen

Ved Nord universitet, eiendomsavdelingen, Campusservice Bodø, er det ledig en fast 100 % stilling som driftstekniker. Stilingen vil også få et ansvar for drift og oppfølging av campusservice sine arbeids- og ansvarsoppgaver på studiested Mo i Rana. Dette innebærer at det må påregnes 1-2 arbeidsdager på studiested Mo i Rana pr. uke etter behov. I oppstartsfasen av gjenåpningen av studiested Nesna, kan det også være behov for å bistå.Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder, og noe reisevirksomhet må derfor påregnes. Universitetet er i sterk vekst og omstrukturering og planer for nybygg foreligger. Vi ønsker en engasjert medarbeider for å styrke vår enhet.

Arbeidet innebærer samarbeid med kolleger i eiendomsavdelingen, våre samarbeidspartnere, studenter og ansatte ved fakulteter og i administrasjonen. Stillingens nærmeste overordnede er leder for campusservice.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift og vedlikeholdsoppgaver
 • Brannvern/brannsikkerhet
 • Adgangskontroll
 • HMS og risikoanalyser
 • Innkjøp knyttet til campusservice
 • Bistand i prosjekter
 • Forvaltning og drift av infrastruktur som avfallssystem, bilpark, parkering mm.
 • Tilrettelegging for undervisning, kurs og konferanser
 • Oppfølging av energibruk
 • Kundebehandling
 • Oppfølging av saksbehandlersystem

Endringer av arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som driftstekniker kreves fagbrev innen aktuelle fagområder, for eksempel byggdrift. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksiskompensere for manglende fagbrev, men ikke lavere formell utdannelse enn tilsvarende videregående utdanning
 • Erfaring med adgangskontrollsystem
 • Erfaring med brannvern/brannsikkerhet
 • Kjennskap til saksbehandlingssystem
 • God teknisk forståelse for relevant regelverk og forskrifter
 • Kjennskap til internkontroll og HMS
 • Førerkort klasse B
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, og basiskunnskaper i engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Er praktisk, pålitelig og systematisk anlagt
 • Ha evnen til å prioritere i en hektisk hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilt, initiativrik, kvalitetsbevisst med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Må kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Løsningsorientert og fleksibel, og evnen til å se muligheter fremfor problemer
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1136 som driftstekniker, ltr. 47-53 tilsvarende en årslønn på kr. 449 900 - 493 700.

For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Leder for campusservice Ann Katrin Natås, telefon: 75 51 71 23/mobil: 95 97 59 00- E-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 30.07.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30147404

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS