LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorrådgiver / rådgiver i kunst og håndverk - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Søknadsfrist: 17.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

 

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Vil du bidra til å styrke arbeidet med kunst og kultur i opplæringen og i lærerutdanningene? I så fall kan DU søke om å bli vår nye kollega!

Ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig en 100% fast stilling som seniorrådgiver innenfor kunst og håndverk ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert som seniorrådgiver kan det bli aktuelt å ansette i stilling som rådgiver. 

Stillingen har kontorsted Bodø og er ledig for snarlig tiltredelse.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2007, og har siden 2018 vært del av Nord universitet. Senteret jobber for økt interesse og kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Vi utvikler og formidler fagdidaktiske ressurser, webinarer, kurs og konferanser. I nært samarbeid med ansatte i barnehage og skolesektor, fag- og forskningsmiljø i høyere utdanning og kunstnere, har vi bygd opp en omfattende gratis digital ressursbase. Se mer informasjon: https://kunstkultursenteret.no/

Som nasjonalt fag- og forskningssenter bidrar vi til at barnehager og skoler får økt kompetanse i å tolke og operasjonalisere rammeplaner og læreplanverk, og vi støtter lærerutdanningene og andre institusjoner med kompetanseutvikling innen kunst- og kulturfag knyttet til hele grunnopplæringen.

Våre viktigste målgrupper er lærerutdanningene, barnehage- og skoleeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler, samt pedagogisk-psykologisk tjeneste. Vi jobber også tett med Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd, samt ulike museer og kunst- og kulturinstitusjoner. Senteret har en egen forskningsgruppe, og samarbeider med fag- og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Som vår nye medarbeider kan du forvente varierte oppgaver rettet inn mot barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Du vil ha mulighet til å definere og utvikle dine arbeidsområder i samråd med leder og ut fra senterets strategi. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet, og du må være innstilt på å få enkelte arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og formidling av støtte- og veiledningsmateriell til lærere, fortrinnsvis innen fagområdet kunst og håndverk.
 • Bidra til kompetanseheving i kunst- og kulturfag innenfor lærerutdanningene, med vekt på kunst og håndverk.
 • Veilede og inspirere barnehage- og skoleeiere, ledere i barnehage og skoleledere, lærere og lærerutdannere, samt lærerstudenter i arbeidet med kunst- og kulturfag generelt, og med kunst og håndverk spesielt.
 • Bidra til å gi senterets målgrupper økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplaner og læreplanverk.
 • Bidra i arbeidet med formidling av senterets virksomhet, blant annet via sosiale media og gjennom deltagelse på webinarer, seminarer og konferanser.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stillingen kreves relevant kunst- og håndverksfaglig utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Ved eventuell ansettelse i stilling som rådgiver er det i tillegg til relevant kunst- og håndverksfaglig utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende, ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Pedagogiske og didaktiske kvalifikasjoner innen kunst og håndverk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter
 • Erfaring med visuell kommunikasjon

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Søkere med lærerutdanning eller tilsvarende (for eksempel PPU) blir prioritert
 • Kjennskap til norsk skole og utdanningssystem
 • Undervisningserfaring fra grunnopplæring, kulturskole og/eller lærerutdanning vektlegges
 • Erfaring fra arbeid med sosiale media blir vektlagt 
 • Erfaring med grafisk design er en fordel 
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Helhetlig organisasjons- og systemforståelse.
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Evne til å være utviklings- og løsningsorientert, kreativ og vise engasjement
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet, både individuelt og i team

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ

 • kode 1364 seniorrådgiver - NOK 650 000 - 710 000- ,- i året 
 • kode 1434 rådgiver - NOK 565 000 – 650 000 - ,- i året

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17. desember 2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30072080

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS