LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver - Seksjon for eksamen og vitnemål

Søknadsfrist: 16.02.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i utdanningsavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 24 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver. Stillingen har kontorsted Bodø. Vi søker etter en person som ønsker å bidra både faglig og sosialt i et arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver med fokus på utvikling og bruk av digitale verktøy og løsninger. Stillingen innebærer både systematisk jobbing på egenhånd og deltakelse i ulike fagteam. Vi oppfordrer både nyutdannede masterkandidater og andre med mer erfaring til å søke stillingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er innenfor fagområdene eksamen og vitnemål, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen kan også få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdene eksamen og vitnemål ligger blant annet følgende oppgaver:

 • Produksjon av vitnemål, inkludert kvalitetssikring og gjennomgang av ulike prosesser i forkant av selve produksjonen
 • Eksamensplanlegging
 • Eksamensavvikling
 • Veilede studenter og ansatte
 • Saksbehandling av søknader og klager
 • Undervisningstimeplan
 • Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner

Hvilke oppgaver som legges til denne konkrete stillingen vil kunne tilpasses kompetanse og erfaring til den som blir ansatt. Endring av arbeidsoppgaver må også kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet, men ikke lavere enn fullført bachelorgrad
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Følgende vil bli vektlagt, men er ikke absolutte krav:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser i en hektisk hverdag
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Erfaring fra saksbehandling og juridisk kompetanse
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver - NOK 544 400 - 648 700 - ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.02.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30074152

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS