LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver knyttet til etter- og videreutdanningsarbeid

Søknadsfrist: 25.04.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Rådgiver knyttet til etter- og videreutdanningsarbeid, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig én 100 % fast stilling som rådgiver.

Vi søker etter en engasjert medarbeider for å styrke arbeidet med etter- og videreutdanning (EVU). Stillingen forutsetter tett samarbeid med fakultetsledelsen, vitenskapelig personale, fakultetets og Nord sin administrasjon og eksterne samarbeidspartnere.

Stillingens nærmeste overordnede er kontorsjef for økonomi, etter og videreutdanning, forskning og utviklingsarbeid. Stillingens arbeidssted vil være Bodø, men en del reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å styrke fakultetets strategiske arbeid med økt eksternfinansiert utdanningsaktivitet
 • Administrativ ansvar i prosjekter
 • Bidra ved utlysninger og søknadsarbeid, spesielt rettet mot utlysninger fra DIKU og UDIR, samt arbeid mot lokalt kompetanseutvikling i barnehager og skole
 • Bidra i kontraktsforhandlinger og utarbeide samarbeidsavtaler
 • Bidra i rekrutteringsarbeidet til kurs og studier
 • Bidra i den langsiktig planlegging og kvalitetssikring av utdanningene
 • Andre oppgaver kan pålegges ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Erfaring med prosjektutvikling og eksternfinansierte søknadsprosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode ferdigheter innenfor IT

Øvrige kvalifikasjoner som vektlegges

 • Stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode analytiske evner og evne til å jobbe etter tidsfrister
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 58 - 67 (NOK 516.400.- - 608.200,-). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef Bjørn Heistad, tlf: 74 02 25 10, Mobil: 95 82 81 18, e-post: [email protected]
 • Seniorrådgiver Runi Hagen, tlf: 74 02 26 04, Mobil: 92 44 88 65, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.04.2021.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 3007176

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS