LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver innkjøp og bestilling

Søknadsfrist: 21.09.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Økonomiavdelingen er organisert som en del av universitetets fellesadministrasjon og ledes av økonomi- og analysesjef. Avdelingen har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, innkjøpsvirksomhet og utredning/saksbehandling innenfor økonomi- og prosjektområdet ved Nord universitet. Avdelingen har også ansvaret for utvikling av effektive rutiner og systemer for den samlede økonomiforvaltningen ved universitetet. Nord universitet benytter økonomisystemet Unit4 ERP (tidligere Agresso/UBW).


Innkjøpsteamet ved Nord universitet har fire stillinger og enheten har det overordnede ansvaret for alle anskaffelser. Teamet ledes av en teamleder med faglig ansvar for aktivitetene i enheten inkludert operativ arbeidsledelse. Personalansvaret for medarbeiderne i teamet ligger til økonomi- og analysesjef. Innkjøpsteamet har faglig ansvar for gjennomføring og tilrettelegging av alle innkjøpsprosesser, og er i stor grad også deltagere i innkjøpsprosessene, både på virksomhetsnivå og på fakultetsnivå. Vi benytter konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell Tendsign.

Om stillingen

Ved økonomiavdelingen (innkjøpsteamet) i Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver, arbeidssted Bodø. Vi søker en engasjert person som vil være med på å videreutvikle innkjøps- og bestillerområdet. Vi er inne i en spennende tid med et arbeidsområde i endring, og flere av våre arbeidsprosesser skal digitaliseres. Vi søker deg som trives i en hektisk hverdag med en kombinasjon av drifts- og utviklingsoppgaver. Du må ha god systemforståelse, interesse for fagområdet, og god gjennomføringsevne. Du vil få muligheten til å jobbe selvstendig og utvikle deg i et faglig kompetent miljø.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for drift av bestillersystemet - herunder håndtering av varekataloger og punch-out løsninger for nye og eksisterende leverandører
 • Veiledning og bistand ovenfor felles- og fakultetsadministrasjonene innen innkjøp og bestilling
 • Lede og gjennomføre innkjøpsprosesser inklusive kontraktsoppfølging
 • Bidra til utvikling av maler, standarder, verktøy og systemer for gjennomføring av innkjøp og bestilling

Arbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra søker og den kompetanse og kapasitet som økonomiavdelingen totalt sett har.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende med vesentlig innslag av økonomi/regnskap i fagkretsen. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet, men ikke lavere enn bachelorgrad.

Vi oppfordrer spesielt nyutdannede med analytiske evner som ønsker å utvikle seg innenfor økonomifunksjonen i en større virksomhet til å søke.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Det er ønskelig, men ingen forutsetning, at søkeren har relevant praksis eller kjennskap til Unit4 ERP og/eller Mercell Tendsign. Det er imidlertid en klar forutsetning at søkeren har god brukerkompetanse innenfor IT.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid
 • Positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 56 - 65, NOK 507 600,- - 594.300,- i året. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 21.09.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071735

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS