LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver HR

Søknadsfrist: 07.03.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Vil du være med å utvikle HR-feltet i en av regionen viktigste kunnskapsbedrifter?

Om stillingen

Ved Nord universitet, HR-avdelingen, søker vi en entusiastisk HR-rådgiver med erfaring fra organisasjon og HR- feltet. Vi søker deg som trives med en kombinasjon av strategiske og operative oppgaver, og som vil være med å videreutvikle universitetets HR- funksjon. Du må være vant til å jobbe på tvers i organisasjonen, være selvgående, initiativrik og ha god gjennomføringsevne. Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor og/ eller andre store virksomheter.

Stillingen er fast 100 % og har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innenfor alle HR-prosesser, spesielt innenfor rekruttering og ansettelsesorgan
 • HR- støtte til ledere på alle nivå
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver
 • Videreutvikling av universitets HR- prosesser og rutiner
 • Prosjektstøtte i utviklingsprosjekt hvor HR har en sentral rolle
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring innen HR, fortrinnsvis fra større virksomheter
 • God prosessforståelse innen HR
 • Erfaring fra prosjektarbeid innen HR er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter og kjennskap til arkiv og personalsystem er en fordel. Nord universitet bruker systemene P360, SAP og rekrutteringsverktøyet til JobbNorge

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilt og en god relasjonsbygger
 • God veiledningskompetanse
 • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - ltr. 59 - 66 - fra NOK 526 000,- til NOK 597 000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og/eller stillingskode 1364 seniorrådgiver vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En spennende arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 07.03.2021.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

Referanse: 30071963

Powered by Labrador CMS