LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / Seniorrådgiver (IKT-pedagog)

Søknadsfrist: 03.10.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11. 500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Vi trenger dine pedagogiske og digitale evner for å skape gode læringsopplevelser!

Om stillingen

Nord universitet har fra 15. oktober 2023 en ledig 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved KOLT - Kompetansesenter for læring og teknologi.

KOLT er et utviklingsorientert støttemiljø som jobber for å styrke kvaliteten i utdanningene ved universitet. Avdelingen bistår institusjonens fagansatte og fagmiljøer med utvikling av undervisnings- og læringskvalitet i utdanningstilbud. I lys av den digitale tiden vi lever i, skal KOLT være med på å synliggjøre og videreformidle mangfoldet av pedagogiske muligheter som den digitale teknologien åpner opp for. Et gjennomtenkt og godt samspill mellom pedagogikk, teknologi og fag er vesentlig for å heve undervisningskvaliteten og styrke studentenes læring, og det er også kjernen i KOLTs arbeidsfelt.

Vi søker deg som har stor arbeidskapasitet og som kommuniserer og samhandler godt med andre.

Stillingen har kontorsted Bodø. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og gjennomføre kurs/workshops i digitale undervisningsmetoder og -verktøy.

 • Utvikle, drifte og gi råd om undervisningsnære, digitale verktøy/løsninger ved Nord universitet.

 • Gi råd/veiledning i planlegging og bruk av digitale undervisningsmetoder og -verktøy.

 • Bidra i utviklingsprosjekt med fokus på utprøving av relevant didaktikk og undervisningsteknologi.

 • Utvikle digitale opplæringsressurser.

 • Videreutvikle fleksibel (nettstøttet) undervisning ved Nord universitet.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Pedagogisk kompetanse og forståelse for utvikling av opplærings- og kompetansetilbud. 
 • Formidlingskompetanse både ansikt til ansikt og digitalt.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk. 

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra arbeid med undervisning og læring. 
 • Erfaring fra arbeid med IKT og gjerne prosjektarbeid knyttet til IKT og/eller organisasjonsutvikling.
 • Forståelse for- og ferdigheter i bruk av IKT og digitale ressurser til undervisning og læring.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser.
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver - NOK 575 400 – 679 700 - ,- i året
 • alternativt kode 1364 seniorrådgiver - NOK 584 700,- 728 100- ,- i året 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 03.10.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30192876 

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS