LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / Seniorrådgiver - HMS

Søknadsfrist: 01.02.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Vil du være med å utvikle kvalitet og HMS ved Nord universitet?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Avdeling for Kvalitet og HMS, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for, koordinere og følge opp det systematiske HMS-arbeidet ved Nord universitet
 • Vurdere, analysere og foreslå tiltak rettet mot forbedring av HMS-systemet og det forebyggende HMS-arbeidet, herunder utforming og implementering av prosesser, rutiner og styrende dokumenter
 • Bidra i arbeidet med utforming av mål, satsingsområder og handlingsplaner for HMS
 • Bistå og rapportere til ledelsen om forhold som angår arbeidet med HMS
 • Initiere og koordinere arbeidsmiljøundersøkelser samt bistå i oppfølgingen
 • Gjennomføre og veilede i risikovurderinger og HMS-revisjoner
 • Planlegge og delta i vernerunder og bistå i oppfølgingen av vedtak
 • Støtte til vernetjenesten og ivaretakelse sekretærfunksjoner for utvalg innenfor området
 • Gjennomføre nødvendig veiledning av ledere i innen kvalitetsarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, inkludert bedriftshelsetjenesten, i HMS-relaterte spørsmål
 • Kunne bistå på revisjoner som kvalitetsrevisor ved internrevisjoner, samt kunne bistå ved lukking og rapportering av avvik
 • Opplæring, rådgivning og veiledning til ledere og ansatte innenfor HMS
 • Delta og inngå i relevante prosjekter

Listen er ikke uttømmende, og andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig arbeid
 • God kunnskap om lover og forskrifter innen HMS-området
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetenes utdanninger vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Initiativrik med riktig serviceinnstilling og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Ha gjennomført nødvendige kurs og inneha sertifikater innen kvalitet-, revisjon- og risikostyring, eller være villig til å gjennomføre slik tilrettelagt opplæring og sertifisering
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • Kode 1434 rådgiver - NOK 544 400 - 648 700- ,- i året
 • Alternativt kode 1364 seniorrådgiver - NOK 584 700,- - 728 100- ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 28.02.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30169463

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS