LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 30.11.2022

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder. Nord universitet skal gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringsliv bidra til lokal, regional og nasjonal utvikling innen universitetets profil- og ph.d.-områder.


Avdeling for forskning og utvikling er organisert som stab til prorektor forskning og utvikling og består av 10,4 årsverk. Enheten arbeider tett sammen som ett team og har ansvar for oppfølging og tilrettelegging for forskning og utvikling på virksomhetsnivå ved Nord universitet.

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning og utvikling ved Nord universitet er det ledig en 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver, arbeidsted Bodø. Medarbeideren skal primært bidra til forskningsadministrative oppgaver relatert til ekstern finansiering, samt forskermobilitet og forskerutdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Internasjonalisering og forskermobilitet
 • Utviklingsoppgaver knyttet til forskerstøtte og oppfølging av ulike forskningstiltak på institusjonsnivå
 • Bidra til oppfølging av god praksis for kvalitetssirking i ph.d.-programmene
 • Utvikling og kvalitetssikring av retningslinjer og systemer
 • Annen utredning og rådgiving innen forskningsadministrasjon

Vi lever i en verden i stadig endring. Stillingsinnhold og arbeidsoppgaver kan derfor endres, både i forhold til ansattes kvalifikasjoner og over tid. Den som ansettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring innen forskningsadministrasjon, samt god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring innen internasjonalisering og forskermobilitet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring med Forskningsrådet og EU sine forskningsprogram tillegges stor vekt
 • God økonomiforståelse og kjennskap til budsjettprosesser vil telle positivt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 544 400 - 604 400- ,- i året, alternativt kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 584 700,- 661 400- ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Leder for Avdeling for forskning og utvikling Tina Bringslimark, [email protected], tlf 922 98 043

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 30.11.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071718

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS