LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon

Søknadsfrist: 12.04.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner kandidater som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen dyrevelferd, matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra mer enn 30 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 800 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.

Les mer: www.nord.no/fba

Har du lyst til å jobbe med forskningsprosjekter? Vi søker Rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), Nord universitet er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi- og prosjektadministrasjon. Stillingen har kontorsted Bodø.

Administrasjonens hovedoppgave er å levere kvalitetsmessig gode støttefunksjoner for studenter og det vitenskapelige personalet ved fakultetet. Fakultetet har i dag to årsverk som har til hovedoppgave å ivareta det økonomisk-administrative arbeidet knyttet til eksternfinansierte prosjekter. Dette er et strategisk satsningsområde og det er behov for å styrke administrasjonen med en fast stilling.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgaver er knyttet til fakultetets prosjektportefølje, men også andre administrative oppgaver er tillagt stillingen. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Bistå i prosjektsøknadsfase
 • Økonomisk- og administrativt arbeid
 • Veiledning og bistand knyttet til prosjektporteføljen
 • Løpende regnskapsmessig oppfølging/kontroll
 • Budsjettering og rapportering
 • Saksbehandling og utredningsarbeid
 • Øvrige administrative oppgaver

Arbeidet innebærer utstrakt kontakt og bistand til ansatte og studenter ved fakultetet og universitetet for øvrig.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende innen økonomi og regnskap. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende innen økonomi og regnskap. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Gode IT-ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med forskningsprosjekter og forskningsfinansiering
 • Erfaring fra offentlig økonomiforvaltning
 • Kjennskap til fakultetets fagfelt
 • Kjennskap til universitets-/høgskolesektoren
 • Kjennskap til universitetets administrative datasystemer (Public360 og UBW)

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert, selvstendig og i henhold til tidsfrister
 • Gode analystiske evner
 • Serviceinnstilt og initiativrik
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ. kode 1434 rådgiver - ltr. 53-62 NOK 474 500,- - 555 800,- , Kode 1364 seniorrådgiver ltr. 63-68 - NOK 566 700,- - 618 600,- . Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 12.04.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30082077

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS