LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - Dokumentasjon- og informasjonsforvalting

Søknadsfrist: 18.01.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Avdeling for Dokument- og informasjonsforvaltning har sju faste ansatte, tre i Bodø, to på Nesna og to på Steinkjer.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Dokumentasjon- og informasjonsforvalting, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Nord universitet er med i et samarbeidsprosjekt i universitets- og høgskolesektoren – der målet er utvikling av en felles saksbehandlingsplattform og arkivkjerne - der automatisk arkivering vil være en integrert del av arbeidsprosessene. Planlagt innføring av systemene er år 2022. Stillingen vil få sentrale arbeidsoppgaver i denne prosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i drift, utviklingsarbeid og vedlikehold relatert til vårt sak- og arkivsystem, og vårt kvalitetssystem
 • Bidra til å kartlegge, optimalisere og automatisere data- og dokumentflyt i arbeidsprosesser
 • Delta aktivt i prosjektet for nye løsninger
 • Andre aktuelle oppgaver innen dokumentasjonsforvaltning
 • Deltakelse i et arbeidsteam som deler på driftsoppgaver, blant annet; kvalitetskontroller, betjene postmottak, kvalitetssikre og publisere offentlig journal
 • Arbeid med brukerstøtte innen sak- og arkivsystem og gi arkivfaglig veiledning
 • Andre oppgaver må kunne påregnes ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende - fortrinnsvis innen it og arkivkunnskap. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves i tillegg omfattende fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God it- kompetanse, systemforståelse og utviklingskompetanse
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med digitalisering av arbeidsprosesser
 • Erfaring med prosess- og prosjektledelse
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring fra elektronisk arkiv, og innsikt i gjeldende regelverk for arkivområdet i offentlig sektor

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Det er ønskelig med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og universitetets utdanninger vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Evne til å se sammenhengen mellom arkiv og andre prosesser i organisasjonen
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Liker å jobbe sammen med andre for å nå felles mål
 • Du er kvalitetsbevisst, nøyaktig og strukturert
 • Du har interesse for innovasjon og digitale løsninge
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 54 - 67 - NOK 482 200 – 606 200. 1364 Seniorrådgiver ltr. 62 - 70 - NOK 555 800 - 643 000,- For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 18.01.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070710

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS