LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Forskningsrådgiver ekstern finansiering

Søknadsfrist: 09.06.2024

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer relevant forskning og fremtidsrettede studietilbud med fokus på Blå og Grønn vekst, Bærekraftig Innovasjon og Entreprenørskap, Samfunnssikkerhet og Velferd, Helse og Oppvekst. Universitetet har 11.500 studenter og nærmere 1.500 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Rådgiver

Om stillingen

Avdeling for forskning og utvikling søker en entusiastisk og motivert medarbeider til fast stilling som forskningsrådgiver innen ekstern finansiering. Universitetets portefølje av ekstern finansierte prosjekter vokser og det er behov for flere med kompetanse innen EU-rådgivning i vårt team. Som rådgiver vil du spille en sentral rolle i å støtte universitetets forskere i å lykkes med å søke og administrere EU-midler. Nord universitet er medlem i universitetsalliansen SEA-EU. Stillingen skal også bidra til å følge opp samarbeidet i alliansen.

Avdeling for forskning og utvikling er organisert som stab til prorektor forskning og utvikling og består av 9,2 årsverk. Din nærmeste leder vil være avdelingens seksjonssjef. Enheten arbeider tett sammen som ett team og har ansvar for tilrettelegging og oppfølging av forskning og innovasjon på virksomhetsnivå ved Nord universitet. 

Arbeidsoppgaver

 • Veilede og støtte forskere i søknadsprosessen for EU-finansierte prosjekter
 • Bistå med administrativ rådgivning i driftsfasen av EU-prosjekter 
 • Holde deg oppdatert på de siste utlysningene og retningslinjene for EU-programmer
 • Følge opp SEA-EU samarbeid
 • Bidra til utvikling av fagfeltet forskningsadministrasjon ved universitetet
 • Andre forskningsadministrative oppgaver kan tilfalle stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad
 • God kunnskap og erfaring med det europeiske forskningssystemet og virkemiddelapparatet
 • Relevant erfaring med utvikling av eksternfinansierte søknader og/eller som prosjektleder eller administrativ koordinator for større eksternfinansierte forskningsprosjekter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra administrativt arbeid og saksbehandling vil bli vektlagt
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og universitets- og høyskolesektoren 
 • Erfaring med administrasjon av internasjonale forskningsprosjekter
 • Sterke skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk. En fordel med gode språkkunnskaper innen ett av de skandinaviske språkene
 • Gode organisatoriske evner og evne til å håndtere komplekse oppgaver
 • Evne til å arbeide selvstendig og som del av et team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver - NOK 575.400 - 679.700 i året. Alternativt kode 1364 seniorrådgiver - NOK 610.700 - 759.100 i året 

Lønn og stillingskode etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 09.06.2024.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30174845

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS