LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

EVU rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 25.10.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Om stillingen

Nord universitet har opprettet en ny fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver med arbeidsområde etter- og videreutdanning (EVU). Stillingen er plassert i Studieavdelingen ved Nord universitet, men vil ha vesentlig og omfattende kontakt med universitetets fakulteter.

Vi søker en samfunnsengasjert og dyktig rådgiver/seniorrådgiver som aktivt kan bidra til videreutvikling av Nords EVU-arbeid. Herunder også ivareta oppgaver med koordinering, markedsføring og utvikling av universitetets samlede EVU-aktivitet.

Kontorsted er Bodø eller Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med administrativ støtte til ledelsen og fakultetene i utvikling av videreutdanning og i møte med eksterne samarbeidspartnere
 • Kvalitetsutvikling og analyse av tiltak for å videreutvikle EVU området
 • I samarbeide med kommunikasjonsenheten bidra til markedsføring av universitetets etter- og videreutdanningstilbud, herunder produsere innhold, oppdatere, videreutvikle og kvalitetssikre nettsider, øvrige digitale kanaler og trykte medier
 • Delta på møtearenaer om EVU med eksterne samarbeidspartnere
 • Prosjektstyring, saksbehandling og rapportering
 • Utvikle og forankre Alumni som en del av Nords aktiviteter
 • Andre oppgaver tilknyttet området, samt tilliggende oppgaver i studieavdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God muntlig formidlingsevne
 • God kjennskap til digitale verktøy
 • Erfaring med saksutredning, drøfting og analysearbeid

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Andre kvalifikasjoner

 • Erfaring med relasjonsbyggende arbeid og nettverksbygging vektlegges
 • Erfaring fra offentlig sektor/større virksomhet vektlegges
 • Erfaring fra prosjektledelse er ønskelig
 • Erfaring med kompetansemegling ønskelig
 • Erfaring med markedsføringsarbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

 • God til å planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter og prosjekter
 • Evne til å ta ansvar, vise initiativ og gjennomføre prosesser med fokus på mål, fremdrift og resultater
 • Evne til å arbeide selvstendig, men også å skape et godt samspill på tvers av det faglige og organisatoriske
 • Særlig gode samarbeidsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 534 400,- - 594 300,- i året, alternativt kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 574 700,- - 650 300,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Anne Ringen Pedersen, studiedirektør, [email protected], 75 51 72 17// 41 51 07 22
 • Margrethe Mørkved Solli, assisterende studiedirektør, [email protected], 74 02 27 51//48 09 42 86

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.10.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30126081

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS