LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor i intellektuell historie eller kultursosiologi

Søknadsfrist: 28.02.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 12.000 studenter og 1.400 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du vår nye kollega?

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig en to-årig 100 % stilling som postdoktor ved fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø. Stillingen er tilknyttet prosjektet "Ord og vold: Forfattere mellom demokrati og diktatur 1933-52", som er et stort tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Nord universitet i samarbeid med Norges forskningsråd.

Stillingen har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingen og den som tilsettes forventes å ta aktivt del i det faglige miljøet ved Nord universitet.

Foruten individuell forskning, vil postdoktoren bli invitert til å delta i felles innsamling av data og i analyse, tolkning og publisering av i disse.

Prosjekt og prosjektbeskrivelse

Forskergruppen Ord og vold analyserer kulturlivets demokratiske robusthet og sårbarhet på 1930- og 40-tallet. Dette gjøres ved å bruke statistiske og kvalitative tilnærminger hentet fra ulike disipliner, og ved å sammenligne norske erfaringer med tilsvarende fra andre land som ble okkupert under andre verdenskrig, spesielt Frankrike. Forskerne undersøker hvorfor forfattere, intellektuelle og kulturarbeidere tok de valgene de gjorde, stilt overfor sensur og terror, men også i møte med en ny type offentlig investering i kultur orkestrert av det fascistiske diktaturet. Målet er å frembringe solid kunnskap om historiske problemstillinger som stadig utløser store debatter, og som er av stor samtidsrelevans, men som knapt har vært gjenstand for systematisk forskning. Minnepolitiske og minnehistoriske utfordringer står sentralt. Prosjektkonsortiet har deltakere fra ulike universiteter og forskningsinstitusjoner og ledes av professor Kjetil Ansgar Jakobsen.

Fakultetet for samfunnsvitenskap inviterer søkere til å levere en liten prosjektskisse med relevans for forskningsprosjektet. Skissen kan for eksempel handle om enkeltforforfattere, oversettere, kritikere eller kunstnere i perioden, eller om kulturlivet i andre land under okkupasjon eller diktatur. Særlig velkomne er prosjekter som knytter seg til ytringsfrihetens historie eller som undersøker mellomkrigstidens og krigsårenes «kulturkriger» og kontroverser om nasjonal identitet, sensur, «løgnpresse» og konspirasjonsteori, i lys av tilsvarende diskurser i dag. Teoretisk avanserte prosjekter er velkomne.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen samfunnsvitenskap eller humaniora. Avhandlingen må være godkjent av komité når det innkalles til intervju.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk
 • Gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å designe og gjennomføre forskning på høyt nivå.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendt skriftlige arbeider.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Språkkunnskap av relevans for prosjektet vil bli vektlagt i vurderingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor - ltr 24, NOK 534.400-574.700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Aktivt friluftsliv og kulturliv. Bodø er europeisk kulturhovedstad 2024.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 28.02.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendige kopier av et utvalg på inntil tre av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • En kortfattet prosjektskisse legges ved søknaden. Max tre sider.
 • Navn og kontaktinformasjon til en til tre referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Søkere med doktorgrad utenfor EU/EØS og Storbritannia må legge ved NOKUT–godkjenning.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søkerne vil bli vurdert av en intern sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju eller andre presentasjoner.

Referanse: 30168988

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS