LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor bedriftsøkonomiske fag

Søknadsfrist: 15.09.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no.

Prosjekt Bodø2024

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen (HHN) er det ledig to 100 % stillinger som postdoktor innen bedriftsøkonomiske for perioden 01.01.23 – 31.12.24. Stillingene er tilknyttet prosjekt Bodø2024 og det forutsettes at søkerne vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Stillingene har kontorsted Bodø.

Formålet med stillingene er å støtte og styrke institusjonens forskning knyttet til Bodø2024 kulturhovedstads evaluering og monitoreringsprosjekt.

Om Bodø2024 prosjektet

I september 2019, ble Bodø utpekt til Europeisk kulturhovedstad (engesk – European Capital of Culture (ECoC)) i 2024. Bodø2024 er et storskala kulturutviklingsprosjekt, men har samtidig potensiale til å være et overordnet samfunnsutviklingsprosjekt for Bodø og Nordland.

Kulturhovedstadsprosjektets organisasjon (Bodø2024 IKS) har iht retningslinjene fra EU ansvaret for evaluering av prosjektet. For å sikre en uavhengig evaluering har Bodø2024 inngått i strategisk samarbeidsavtale med Nord universitet om evalueringen. Nord universitet gjennom denne avtalen gis det faglige ansvaret for gjennomføring i samsvar med retningslinjene – «Guidelines for the cities’ own evaluations of the results of their ECoCs». Samtidig skal samarbeidet bidra til å styrke, videreutvikle og knytte europeiske og internasjonale samarbeidspartnere til relevante fagmiljøer ved Nord universitet. Avtalen skal bidra til å styrke Nord universitets rolle som en aktiv partner for kommunen, regionen og sivilsamfunnet.

I tillegg, er det et delmål for denne avtalen at det kan utvikles uavhengige forsknings- og utviklingsprosjekter med finansiering fra ulike programmer i Norges Forskningsråd og/eller Horisont Europa.

Arbeidsoppgaver

Vi søker to aktive og motiverte postdoktorer innen bedriftsøkonomiske fag som har relevant kompetanse innen kvantitativ og/eller kvalitativ metode. Postdoktorene må samtidig som de skal styrke evalueringen og monitoreringsprosjektet, også bidra til å bygge langsiktig forskning rundt kulturhovedstad fenomenet. Vi forventer at postdoktorene vil delta aktiv på data innsamlig og analyse knyttet til Bodø2024.

Noen av forskningsområder i denne stillingen kan være:

 • Prestasjonsmåling og datatilfang mht evaluering av effekter kulturhovedsteder har/kan ha for regional-/byutvikling
 • Evaluering av kvalitet og resultater av enkelte kulturelle og kunstneriske prosjekter
 • Sammenheng mellom kultur og forretningsutvikling
 • Kreativkapital og byutvikling

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad i bedriftsøkonomi (søkere må ha fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen)
 • Arbeidsspråket i prosjektet er i hovedsak norsk men også noe engelsk. Den som ansettes må beherske norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig. Datainsamling skal kjøres på norsk.
 • Relevante publikasjoner på dette feltet er fordelaktige
 • Sterk erfaring på ulike metodiske tilnærminger
 • Utarbeidet forskningsskisse (maks 10 sider) innenfor prosjektets rammer hvor det forventes at teoretisk rammeverk, empirisk felt og anslag til fremgangsmåte skisseres.

Det legges vekt på relevans, teoretisk fundament og gjennomførbarhet. Det skal også legges inn ved en publiseringsplan for postdocperioden

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Innlevert prosjektskisse og faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendt skriftlige arbeider
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor - ltr 61. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Interesserte søkere kan få tilsendt prosjektbeskrivelsen, slik at de kan utforme en søknad som faller innenfor prosjektets rammer.

 • For Bodø2024 prosjektbeskrivelse, kontakt prosjektleder, professor Anatoli Bourmistrov: [email protected], tlf 75 51 76 73
 • For spørsmål rundt søknadsprosessen, kontakt kontorsjef Ellen Abelgård: [email protected], tlf. 75 51 76 68

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.09.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • En prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet (maks 10 sider) må legges ved søknaden. Prosjektskissen må inneholde en beskrivelse av forskningside og plan for framdrift for de ulike delene av forskningsarbeidet og en publiseringsplan
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søkerne vil bli vurdert av en intern sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Referanse: 30146792

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS