LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Overingeniør / rådgiver - Løsningsarkitekt IT

Søknadsfrist: 04.06.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Digitalisering og IKT


Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling og implementering av nye digitaliseringsløsninger. Avdelingen består av gruppene IT drift, IT brukerstøtte, IT utvikling og Dokumentsenteret, og utgjør et sterkt IT-faglig miljø bestående av nærmere 50 godt kvalifiserte medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.


Nord universitet har de senere årene rendyrket en IT infrastruktur basert på Microsoft systemportefølje, med fokus på skybaserte tjenesteleveranser og med Office 365, Teams og Sharepoint som grunnpilarer i en felles kontorstøtte- og samhandlingsplattform for studenter og ansatte. Videre forvalter avdelingen et bredt utvalg fagsystemer til bruk i undervisning, forskning og administrasjon.


Avdelingen har stort fokus på standardisering av IT-systemene, og deltar i en rekke samarbeidsprosjekter i regi av Sikt, HK-dir, Difi og KD for utvikling av felles, nasjonale IT-løsninger for UH-sektoren.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Avdeling for Digitalisering og IKT, er det ledig en fast 100 % stilling som løsningsarkitekt/prosjektleder (overingeniør/rådgiver), med snarlig tiltredelse.

Stillingen er plassert i gruppen for Prosjekt og utvikling og inngår i et team med 5-6 prosjektledere og digitaliseringsagenter som bidrar i det kontinuerlige arbeidet med digital utvikling og omstilling ved universitetet.

Universitetssektoren er som resten av samfunnet inne i store omstillingsprosesser hvor digitalisering og digital transformasjon står sentralt.

Vi trenger å styrke kapasiteten for å fasilitere og understøtte dette arbeidet, og søker derfor etter en erfaren og selvstendig person med IT-bakgrunn og erfaring fra systeminnførings- og endringsprosjekter, prosess- og prosjektledelse og/eller utvikling av nye, digitale løsninger.

Har du erfaring med tilsvarende arbeid og brenner for anvendelse av digitale løsninger på stadig nye områder er denne stillingen midt i blinken for deg. Søk da vel!

Arbeidssted: Levanger / Bodø

Arbeidsoppgaver

 • Lede digitaliserings- og systeminnføringsprosjekter.
 • Delta i utredninger og arbeidsgrupper for implementering av digitaliseringsprosjekt internt ved universitetet.
 • Rådgivningsfunksjon internt ved universitetet knyttet til utvikling og anskaffelse av fagspesifikke IT-løsninger.
 • Delta i fellesprosjekter knyttet til nasjonale og sektorielle digitaliseringsinitiativ.
 • Bidra til å ivareta vedtatte arkitektur- og standardiseringsprinsipper for sektoren.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som overingeniør/rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Videre kreves minimum 2 års relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis fra tilgrensende fagområder kan kompensere for deler av dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT- ferdigheter.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor svært ønskelig med både dybdeerfaring og eventuell sertifisering på disse verktøyene
 • Prosjektledererfaring og/eller erfaring med å jobbe i større team er ønskelig men ikke et absolutt krav.
 • Erfaring fra større IT driftsmiljø og/eller IT utviklingsmiljø er ønskelig
 • Erfaring med eller kjennskap til standardisert prosjektmetodikk (Prosjektveiviseren/Prince2) og smidig prosjektgjennomføring
 • Det er en fordel med kjennskap til ITIL driftsrammeverk
 • Det legges videre vekt på følgende:

o Gode analytiske evner o Løsningsorientert og blikk for gode brukeropplevelser o Evne til å arbeide selvstendig o Samarbeids- og kommunikasjonsevne o Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon o Planlegge og organisere arbeidet

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • 1087 Overingeniør /1434 Rådgiver - NOK 611 000,- - 751 000,- i året

For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Digitalisering og IKT-sjef Odd A. Halseth, Tlf: 74 11 20 71, Mobil: 911 84 456, e-post: odd.a.halseth@nord.no

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.06.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30182176

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS