LEDIG STILLING VED NMBU

Spesialistkandidat innen storfehelse

Søknadsfrist: 15.11.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Nå har du sjansen til å bli europeisk spesialist innen storfehelse og jobbe i et hyggelig arbeidsmiljø med mange faglige utfordringer og høyt kompetansenivå!

Om stillingen

Ved Produksjonsdyrklinikken, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Veterinærhøgskolen er det ledig en 100 % stilling som spesialistkandidat innen storfehelse med varighet 4 år.

Veterinærer som tar denne spesialistutdanningen får mulighet til å fordype seg innen et svært relevant fagområde og vil nyte godt av et internasjonalt nettverk bestående av fageksperter på storfehelse.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal følge et fastsatt opplegg for opplæring innen storfehelse som kvalifiserer til å gå opp til eksamen i European College of Bovine Health Management (ECBHM).

Dette innebærer blant annet:

 • Arbeid i ambulant og stasjonær klinisk praksis på individ- og besetningsnivå innen fagområdene medisin, kirurgi, reproduksjon og obstetrikk.
 • Å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap på et høyt internasjonalt nivå under veiledning, gjennom klinisk arbeid, kursvirksomhet og selvstudium.
 • Gjennomføring av et selvstendig forskningsarbeid innen storfehelse.
 • Undervisning og veiledning av studenter.

Det forventes at den som ansettes arbeider målbevisst, systematisk og selvstendig og i samarbeid med samarbeidspartnere internt og eksternt, for å oppnå målet om spesialisering innen storfehelse.

Den som ansettes må påregne noe reisevirksomhet og utenlandsopphold i løpet av ansettelsesperioden som en del av spesialistutdanningen.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav:

Den som ansettes må være utdannet veterinær og kunne dokumentere en sterk faglig bakgrunn.

Det kreves:

 • Veterinærutdannelse fra institusjon som gir rett til norsk autorisasjon.
 • Oppdatert kunnskap og erfaring fra klinisk produksjonsdyrpraksis.
 • Bestått inseminasjonskurs og erfaring med inseminering av storfe.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk.
 • Førerkort klasse B.

Det er ønskelig med erfaring fra undervisning innen produksjonsdyrmedisin.

Personlige egenskaper:

Det kreves:

 • Sterk motivasjon for å gjennomføre spesialistutdanningen.
 • Interesse for klinisk produksjonsdyrmedisin, undervisning og forskning.
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Positiv holdning og løsningsorientert innstilling.
 • Initiativ og vilje til å påta seg nye oppgaver.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1476 Spesialistkandidat, lønnsramme 20 (ltr. 54 - 62) NOK 482.200 – 555.800.

Generell informasjon til søkere

Nærmere opplysninger ved:

 • Seksjonsleder ved Produksjonsdyrklinikken Lisbeth Hektoen, tlf: +47 67 23 21 76, [email protected] eller
 • Seksjonsleder ved Ambulatorisk klinikk Sindre T. Nelson, tlf. + 47 67 23 21 92, [email protected]

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et spesialistopplegg innen storfehelse.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.11.20

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/04032 til NMBU, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, NMBU- Veterinærhøgskolen, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS