LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen veterinær farmakologi

Søknadsfrist: 28.01.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Lakselus er den mest tapsbringende parasitten i norsk fiskeoppdrett. Er du interessert i å forske på en svært grunnleggende funksjon som er viktig for bekjempelse av denne parasitten?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag er det ledig stipendiatstilling innen veterinær farmakologi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Stillingen er knyttet til et Forskningsrådsfinansiert prosjekt (FRIPRO). Oppgavene vil være sammensatte, i skjæringspunktene mellom farmakologi, fysiologi, parasittologi og molekylærbiologi. Kandidaten skal jobbe med reseptorer for transmitteren acetylkolin, såkalte nikotinreseptorer, i lakselus. Reseptoren er sammensatt av fem subenheter.

Prosjektet vil omfatte identifisering av genene som koder for disse subenhetene og klone disse inn i froskeegg, en mye brukt modell til elektrofysiologiske undersøkelser. Kandidaten skal teste hvordan ulike legemidler og modellsubstanser virker på den funksjonelle reseptoren.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Fokus vil for alle arbeidsoppgavene være på den ligand-aktiverte ionekanalen kalt nikotinerg acetylkolinreseptor (nAChR) i lakselus (Lepeophtheirus salmonis).
 • Ved hjelp av bioinformatiske verktøy og molekylærbiologiske metoder skal stipendiaten identifisere og karakterisere gener og genuttrykk for nAChR subenheter
 • De tredimensjonale strukturene for subenhetene og funksjonelle reseptorer skal bestemmes in silico
 • Støkiometrien (d.v.s. sammensetningen av de ulike subenhetene til en funksjonell reseptor) skal bestemmes for ulike varianter av nAChR
 • Farmakologiske egenskaper ved de karakteriserte nACh-reseptorene skal bestemmes med modellsubstanser samt legemidler som kan være aktuelle for kontroll med lakselus i oppdrettsnæringen, ved hjelp av toksikologiske studier (bioassays), RNA-interferensstudier og froske-egg modellen

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier: «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.- programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant mastergrad eller tilsvarende (veterinærmedisin, molekylærbiologi m.m.)
 • Generell erfaring med molekylærbiologisk arbeid
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Gode språkkunnskaper i engelsk både muntlig og skriftlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Molekylærbiologiske teknikker
 • Bioinformatikk
 • Kjennskap til elektrofysiologiske teknikker og arbeid med cellekulturer vil telle

Personlige egenskaper

Du må:

 • ha en sterk faglig motivasjon
 • kunne arbeide selvstendig og i team
 • ha god kommunikasjons- og formidlingsevne
 • være fleksibel
 • ha god teknisk forståelse

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 501.200,-)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved professor Tor Einar Horsberg, tlf: +47 41327053, e-post: tor.e.horsberg@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 28.01.2023

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Skannet utgave av originale vitnemål, karakterutskrifter og Diploma Supplement (hvis det finnes), for all fullført utdanning på bachelor- og mastergradsnivå som skal legges til grunn for opptak.
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Studenter i siste del av studieløpet kan også søke, men kan ikke tiltre før studiet er avsluttet.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS