LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen reproduksjon hos hund

Søknadsfrist: 12.10.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.


NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.


Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.


Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Er du interessert i generell reproduksjon - og ønsker å fordype deg i fertilitet hos hannhund?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig stilling som stipendiat innen reproduksjon. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Stipendiaten skal arbeide med prosjektet «Optimization of sperm cryopreservation protocols for peripubertal guide dogs: a multi-dimentional approach using morphological, molecular, and epigenetic markers”. Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Førerhundskolen Veiviseren og et eksternt forskningsmiljø.

Europeisk lovverk rundt assistert befruktning hos hund strammes inn av dyrevelferdsmessige hensyn. For å kunne bidra til genetisk variasjon, må allikevel flere reproduksjons-prosedyrer kunne beherskes.

Stipendiaten er tenkt å skulle bidra til å belyse endringer i spermegenskaper ved frysing/tining, frysing over tid – og ved ulike høste-/ og frysemetoder.

Prosjektet innebærer internt samarbeid, og det skal søkes om midler for et kortere opphold ved eksternt forskningsmiljø.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt, må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre prøveinnsamling.
 • Sette seg inn i og gjennomføre en rekke sperm-laboratorieanalyser.
 • Utføre statistisk behandling av resultater.
 • Foreta muntlig og skriftlig tolkning og fremstilling av resultatene.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Førerkort.
 • Gode språkkunnskaper i et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Gode språkkunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Motivasjon for forskning.
 • Interesse for reproduksjon.
 • Konstruktiv og positiv samarbeidsevne.
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne.
 • Fleksibilitet, stayer- og gjennomføringsevne.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.

Personlig egnethet vektlegges.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-60). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532.200)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 12.10.2023

Din CV må legges inn i Jobbnorge CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS