LEDIG STILLING VED NMBU

System-, FDV- og BIM-koordinator

Søknadsfrist: 03.09.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Eiendomsavdelingen

NMBU er et vakkert universitet med nye og gamle bygninger i en fantastisk park. Eiendomsavdelingen er et hyggelig og inkluderende arbeidssted med varierte, utfordrende og spennende oppgaver.

Eiendomsavdelingens 125 ansatte har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av NMBUs bygninger og parkanlegg.

NMBU har et vidt spenn i eiendomsmasse med bygninger fra mange tiår, de eldste er historiske bygninger som ble etablert på 1800-tallet. I disse dager tar vi i bruk den nyoppførte Veterinærbygningen, et av Europas mest tekniske dyresykehus, et bygg designet for fremtiden.

Den inneholder en mengde spesialfunksjoner, avanserte laboratorier, undervisnings- og forskningsfasiliteter samt dyreklinikker.


Digital Eiendomsforvaltning er en nyetablert enhet i Eiendomsavdelingen og har ansvar for digitalisering, FDV, BIM, innføring av nye systemer i avdelingen og systemforvaltning. Digital Eiendomsforvaltning har også forvaltningsansvar for areal- og bygningsmessig grunndata, skilting og informasjonsforvaltning mer generelt i avdelingen. Enheten er også ansvarlig for NMBU «Smart Campus», et miljø- og bærekraft-prosjekt som skal utrede, pilotere og ta i bruk ny «smart» teknologi i eksisterende bygninger på Campus. Digital Eiendomsforvaltning består av 5 erfarne og høyt motiverte medarbeidere innen bygg, byggautomasjon, FDV, BIM og digitalisering.

Vi søker etter en engasjert og faglig oppdatert person innen digitalisering, systemforvaltning, BIM-koordinering og FDV-utvikling.

Om stillingen

Ved Eiendomsavdelingen, i enhet for Digital Eiendomsforvaltning, er det ledig fast heltidsstilling som System-, FDV- og BIM-koordinator.

Eiendomsavdelingen legger vekt på et tett samarbeid i Eiendomsavdelingen og med universitetets fagmiljøer for bærekraftig forvaltning av bygningsmassen. Dette innebærer systematisk digitalisering av informasjon og dokumentasjon, modellering og implementering av digital støtte for oppgaver og aktiviteter knyttet til bygninger og arealer ved NMBU.

Du vil bidra tverrfaglig i Eiendomsavdelingen ved å ivareta det faglige arbeidet med digitalisering og forvaltning av informasjon og modeller. Du vil også lede arbeidet med å implementere systemer og ny funksjonalitet samt integrasjoner mellom nye og eksisterende systemer.

Vi ser spesielt etter en person som har erfaring og god evne til å bygge relasjoner og søke innovative og framtidsrettede løsninger.

Det er en selvstendig og operativ rolle og det er derfor en fordel å ha erfaring med å prosjektledelse. Videre er det en fordel å ha erfaring og kompetanse fra implementering av ERP- og/eller FDV-systemer samt BIM, gjerne i byggeprosjekter.

Rett person vil få store påvirkningsmuligheter i egen arbeidshverdag, spennende prosjekter og stort ansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjonsansvar/-forvaltning
 • Koordineringsansvar for alle informasjonssystemer innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygninger og anlegg.
 • Identifisere og sikre nødvendig integrasjon og informasjonsflyt mellom systemer - internt og til andre deler av NMBU sin virksomhet.
 • Bidra i nødvendig prosesskartlegging for å sikre god implementering av digital prosess-støtte i avdelingen
 • FDV og BIM
  • Bruk av BIM i FDV
  • Strukturere og integrere data fra dokumentinnsamlingssystemer
 • Systemansvar:
  • Alle systemer og applikasjoner i Eiendomsavdelingen og integrasjoner mot andre systemer
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole (fortrinnsvis master) innen informatikk eller tilsvarende relevant utdanning, eller teknisk fagskole kombinert med 5 års relevant erfaring. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra systemimplementering og -forvaltning av ERP- og/eller FDV-systemer eller andre relevante informasjons- og forvaltningssystemer.
 • Kjennskap til, og interesse for løsninger basert på bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og digitalisering innen bygg og anlegg.
 • Erfaring fra prosjektledelse, kundebehandling og opplæring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (skandinavisk) og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper er ønskelige:

 • Erfaring fra oppbygging av systemarkitektur basert på virksomhetsbehov, gjerne basert på DiFis overordnede prinsipper for IKT-forvaltning i offentlig sektor.
 • Erfaring med bruk av standarder og standardiseringsarbeid. Spesielt standarder og implementering knyttet til åpen BIM.
 • Erfaring med BIM/IFC og prosjekteringsverktøy.
 • Kompetanse innenfor ROS-vurderinger og informasjonssikkerhetsvurderinger

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst, strukturert og proaktiv
 • Løsningsorientert og positiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Evne til å lede, motivere og engasjere andre

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, (ltr.60-72) (NOK 543 500 – NOK 677 600) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 03.09.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS