LEDIG STILLING VED NMBU

Studieveileder - Fakultet for realfag og teknologi

Søknadsfrist: 25.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 170 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter. Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.


Fakultetet er opptatt av en god og inkluderende kultur der NMBUs verdier står sentralt: Åpenhet og gjensidig respekt, samspill og fellesskap, store ambisjoner og akademisk frihet står alltid på agendaen.

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig fast heltid stilling som studieveileder (rådgiver SKO 1434).

Vi er et fakultet i vekst som tilbyr samfunnsaktuell og ettertraktet sivilingeniør og lærerutdanning. Vi øker nå bemanningen i studieadministrasjonen og søker etter ny studieveileder som vil få ansvar for oppfølging av sivilingeniørutdanningen.

Som studieveileder ved Fakultet for realfag og teknologi vil du bli del av et sammenspleiset team og du vil møte engasjerte ansatte og studenter.

Studieveilederne er studentenes nærmeste kontaktperson. Du vil sette opp utdanningsplaner, gi råd om valg av emner, karriereveiledning og motivere studentene i studiehverdagen. I tillegg vil du bidra i arbeid med studiekvalitet, vurdering av søkere og godkjenning av ekstern utdanning.

Arbeidsoppgaver

Veilede studenter på våre studieprogram:

 • 5-årig master i teknologi (Sivilingeniør)
 • Bachelorprogrammer og frie realfag
 • 2-årig mastertilbud

Studieadministrativt arbeid, herunder:

 • Behandling av studiesaker
 • Registrering og oppfølging av studenter i Felles Studentsystem (FS)
 • Registrering og oppfølging av masteroppgaver.
 • Bidra i revisjon av studieprogrammer og vurdering av fakultetets studietilbud
 • Sekretær for programråd
 • Studieinformasjon på nett
 • Bidra i arbeid med studentrekruttering
 • Vurdering av søkere

Andre oppgaver kan bli lagt til.

Som studieveileder inngår du i et team på fem studieveiledere. Du vil få hovedansvar for enkelte studieprogram, men også bidra inn mot øvrige studieprogram. Du vil i tillegg få hovedansvar for utvalgte andre ansvarsområder. Det er planlagt at den nye stillingen vil få et spesielt ansvar for oppfølging av studiekvalitetsarbeid. Studieveilederne samarbeider tett om oppgavene og fordeling av hovedansvar vil variere ut ifra kompetanse og interesser.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Realfaglig utdanning fra universitets- eller høgskole (på masternivå). Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.
 • Generelt gode IT-kunnskaper.

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til en eller flere av studieretningene i fakultetets 5-årig master i teknologi (sivilingeniør). For nærmere informasjon, se: Våre studieprogrammer | NMBU
 • Erfaring fra studieveiledning og studieadministrativt arbeid.
 • Kjennskap til administrative verktøy som Felles Studentsystem (FS), Canvas, saksbehandlingssystem P360 eller liknende.

Personlig egenskaper vil bli vektlagt.

Du må:

 • Like å omgås mennesker og være en lagspiller
 • Være positiv og faglig engasjert
 • Takle høyt arbeidstempo
 • Være løsningsorientert og evne til å jobbe selvstendig

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver, ltr. 54 – 65, årslønn kr. 482 200 – 586 500, avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Administrasjonssjef Kristne Dehli Høitomt tlf: +47 67 23 15 06, e-post: [email protected] eller
 • Teamleder for studier Rune Grønnevik, tlf. +47 67 23 15 12, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 25. april

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS