LEDIG STILLING VED NMBU

Studieveileder - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Søknadsfrist: 02.06.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Liker du å veilede studenter, og trives med systematisk kvalitetsarbeid?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning er det en ledig fast stilling som studieveileder(?). Stillingen inngår i en gruppe på tre personer som arbeider med utdanningskvalitet, studieadministrasjon og veiledning av fakultetets studenter.

Du vil ha tett og løpende dialog med studentene og i samspill med de vitenskapelig ansatte være sentral i kvalitetsutviklingen av fakultetets studieprogrammer og emner. Nyutdannede inviteres til å søke.

Arbeidsoppgaver

Studieveiledning:

 • Du vil få ansvar for veiledning av studenter, hovedsakelig knyttet til studieprogrammene bachelor og master i fornybar energi, samt bachelor og master i skogfag.

Oppgaver knyttet til utdanningskvalitet:

 • Saksutreder for fakultetets undervisningsutvalg
 • Koordinator og saksutreder for programrådene i fornybar energi og skogfag
 • Gjennomføre undersøkelser tilknyttet studiekvalitet, samt følge opp resultater av disse
 • Oppfølging, utvikling og revisjon av fakultetets studieprogrammer.

Utdanningsadministrative oppgaver:

 • Behandling av studiesaker og oppfølging av studenter i Felles Studentsystem (FS)
 • Studieinformasjon på nett
 • Bidra i arbeid med studentrekruttering
 • Opptaksansvarlig for masterprogrammene i fornybar energi og skogfag.

Fakultetet har startet en gjennomgang av studieprogramstrukturen og ansvarsområdene i administrasjonen. Det må derfor påregnes endring i arbeidsoppgaver over tid.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitets- eller høgskole (på masternivå), fortrinnsvis innen fakultetets fagfelt. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.

Det er ønskelig om du også har:

 • Kjennskap til en eller flere av studieprogrammene nevnt ovenfor
 • Erfaring fra studieveiledning og utdanningsadministrativt arbeid
 • Gode IT-ferdigheter, spesielt innen Office 365
 • Kjennskap til FS, Canvas, Wiseflow og P360 er en fordel
 • Gode analytiske evner

Vi leter etter deg som er:

 • Seviceinnstilt og liker å omgås mennesker
 • Positiv og faglig engasjert
 • Håndterer perioder med høyt arbeidstempo
 • Er en pådriver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 51 - 62 (NOK 458 900- 555 800) avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 02.06.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS