LEDIG STILLING VED NMBU

Prosjektcontroller (rådgiver) – økonomi

Søknadsfrist: 24.06.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk.


Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Fakultetet er organisert i ni faggrupper: genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og bioteknologi. Fakultetet har syv større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway.


Fakultetet har ansvar for bachelor og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Vil du jobbe med forskningsprosjekter i et internasjonalt miljø? Vil du være med å utgjøre en forskjell? – BIOVIT søker en engasjert prosjektcontroller/rådgiver.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap er det ledig en nyopprettet fast stilling som Prosjektcontroller/rådgiver.

Hos oss vil du jobbe tett på forskere og være en del av forskningsprosjekter på økonomisiden. Du vil få en egen portefølje med oppfølging av faggrupper, forskningsprosjekter og laboratorium. Som prosjektcontroller/rådgiver vil du ha en svært viktig rolle. Du samarbeider med forskere gjennom hele prosjektprosessen fra søknad sendes og til prosjektet avsluttes. Du vil være en viktig rådgiver for ledere innen økonomisk oppfølging av sine fagfelt.

Du vil inngå i vårt økonomi-team, som består av seks dyktige medarbeidere og en del av fakultetsadministrasjonen som i dag består av 21 medarbeidere.

Vi søker deg som har erfaring som controller, fortrinnsvis med prosjektoppfølging. Du er utviklingsorientert av natur, trives i en organisasjon i utvikling og endring, og har gjerne bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Til den rette personen kan vi tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivende og utøvende støtte til prosjektledere i søknadsfasen og driftsfasen innen prosjektstyring, budsjettering, økonomioppfølging/-rapportering og regnskaps-/resultatanalyse av ekstern finansierte forskningsprosjekter (prosjektoppfølging fra start til slutt).
 • Dialog med interne og eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt relatert til økonomioppfølging av forskningsprosjekter.
 • Opparbeide kunnskap om de ulike prosjekttypene, slik som EUs rammeprogram for forskning, Norges Forskningsråd mv.
 • Bidra i løpende økonomi- og regnskapsoppgaver som fakturering, fakturagodkjenning og internkontroll.
 • Rådgivende og utøvende økonomistøtte til fakultetets ledere/faggrupper herunder budsjettering, økonomioppfølging/-rapportering og ulike regnskaps-/resultatanalyser.
 • Bistå ledelse for forskningsinfrastruktur/laboratorium med økonomisk oppfølging, herunder oppdatering og justering av modell for prising (leiestedsmodellen).
 • Faglig og administrativ koordinering og samhandling med øvrige fagteam (Personaladmin, Forskningsadmin.)
 • Bidra til å utvikle støtteapparatet/tjenesteutvikling rundt utdannings- og forskningsaktivitet både internt på fakultetet og i samarbeid med øvrige enheter på NMBU.

Andre oppgaver innenfor fakultetsadministrasjonens arbeidsområder kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse

Kompetansekrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende mastergrad. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Erfaring innen økonomi som controller/prosjektøkonom.
 • God i bruk av relevante dataverktøy, spesielt gode Excel kunnskaper.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller offentlig forvaltning.
 • Kjennskap til finansieringssystemet for U&H-sektoren, BOA- BFV-samspillet og TDI-modellen.
 • Erfaring med prosjektfinansiering fra EUs rammeprogram for forskning, Norges Forskningsråd (NFR), o.l.
 • Erfaring fra prosjekt- og prosessledelse /-arbeid.
 • Erfaring med økonomisystemer og saksbehandlingssystemer som f.eks. Agresso/UNIT4-ERP og Public 360.

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, initiativrik, løsningsorientert og har gjennomføringskraft.
 • Du er selvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • Du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.
 • Du liker å ta utfordringer og trives i en organisasjon med stadige endringer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver (ltr. 54-65) NOK 491.200-594.300 per år eller stillingskode 1364, seniorrådgiver (ltr. 66-74) NOK 604.700 – 702.100 per år avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen er tilsluttet statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved:

 • Økonomisjef Gro Liverød, tlf. 918 43 301, e-post: [email protected] eller fungerende administrasjonssjef

Nini Hammergren, tlf. 67 23 26 05, e-post: [email protected]

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 24.06.2022.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS