LEDIG STILLING VED NMBU

Koordinator for studentinnovasjon - Eik Lab

Søknadsfrist: 19.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vil du være med på å bygge opp et unikt innovasjonsmiljø? Vi søker en proaktiv person som kan lede vårt studentinnovasjonsmiljø, «Eik Lab».

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig 100% stilling som koordinator (rådgiver) fra 1.juni 2021 til og med 31.desember 2022.

Å stimulere og tilrettelegg for studentinnovasjon er et prioritert tiltak ved REALTEK og støtter opp om REALTEKS strategiske plan. Studentinnovasjon er etablert som et prosjekt, formalisert som Eik Lab, og har en varighet på tre år fra sommer 2020. Studentinnovasjon er kommersialisering av studenters egne ideer, basert på kompetanse og erfaring ervervet i studietiden. Med dette får studentene også en mer praktisk tilnærming til utdanningen som tilbys ved fakultetet. Hensikten med studentinnovasjon er ikke bare å skape bedrifter, men å utruste studentene med en innovasjonstankegang som de tar med seg ut i arbeidslivet.

NMBU har et unikt studentinnovasjonsmiljø etablert av studentene. Miljøet er populært og spiller en viktig rolle for å koble studenter og forskere med næringsliv.

Dette har skapt svært gode resultater i form av innovasjoner i næringslivet, oppstartsbedrifter, og ikke minst; etterspurte studenter med bred kompetanse og gode entreprenør- egenskaper.

Studentinnovasjon er og et strategisk viktig virkemiddel for å tilrettelegge for:

 • Mer bærekraftig verdiskapning for oppstartsbedrifter
 • Mer samarbeid med næringslivet
 • Forskerstøttet studentinnovasjonsprosjekter

Stillingen vil i all hovedsak være en støttefunksjon for Eik Lab, og vil ha en viktig rolle i å støtte og kanalisere studenters engasjement og iver. Gjennom Eik Lab vil du bli omgitt av ildsjeler og engasjerte studenter som sørger for at hver dag blir innholdsrik.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i å profesjonalisere modellen for studentinnovasjon (eik modellen)
 • Bistå forvaltning av Eik Lab verksteder og laboratorier
 • Forvalte samarbeid med næringsliv, interesseorganisasjoner og virkemiddelapparat.
 • Støtte opp studENT Forny (Forskningsrådets program for studentinnovasjon) søknader og prosjekter.
 • Ansvar for kommunikasjonsarbeidet ved Eik Lab
 • Koordinator i søknadsprosesser i regi av Eik Lab

I samarbeid med fagmiljøene på fakultetet:

 • Bistå i å arrangere workshops og «hackethons»
 • Hjelpe/bistå studenter med innovasjonsprosjekter og «start-ups»
 • Bistå i å skape «spin-off» fra studentprosjekter

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Master i teknologi (sivilingeniør), eller Master i entreprenørskap og innovasjon. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Norsk flytende – skriftlig og muntlig
 • Engelsk flytende – skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med studentinnovasjon
 • Erfaring med studentveiledning
 • Erfaring med søknadskriving, f.eks DIKU og NFR
 • Gode nettverk i næringsliv og akademia
 • Erfaring med arbeid mot næringsliv, interesseorganisasjoner og virkemiddelapparat (for eksempel Norges forskningsråd, Innovasjon Norge ol)
 • Erfaring med nettverksarbeid (å koble studenter og næringsliv)
 • Erfaring med etablering av «start-ups»
 • Erfaring med etablering av «studentforny»- prosjekter

Personlige egenskaper

Personlige egnethet for stillingen vektlegges.

Det kreves at du er/har:

 • Praktisk anlagt og serviceorientert
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Strukturert og har utpregede samarbeidsevner.

Fakultetet har underrepresentasjon av kvinnelige ansatte i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 54-67 (kr. 482 200 – 608 200), avhengig av kvalifikasjoner

Nærmere opplysninger ved

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken” Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 19.05.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS