LEDIG STILLING VED NMBU

Eiendomsforvalter innen strategisk eiendoms- og arealstyring

Søknadsfrist: 18.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

NMBU er et vakkert universitet med nye og gamle bygninger i en fantastisk park. Eiendomsavdelingen er et hyggelig og inkluderende arbeidssted med varierte, utfordrende og spennende oppgaver.


Avdelingens 125 ansatte har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av NMBUs bygninger og parkanlegg. NMBU har et vidt spenn i eiendomsmasse med bygninger fra mange tiår, de eldste er historiske bygninger som ble etablert på 1800-tallet.


I disse dager tar vi i bruk den nyoppførte Veterinærbygningen, et av Europas mest tekniske dyresykehus som er designet for fremtiden. Den inneholder en mengde spesialfunksjoner, avanserte laboratorier, undervisnings- og forskningsfasiliteter samt dyreklinikker.

Vi søker deg som ønsker å jobbe med forvaltning, analyser og utvikling av eiendomsmassen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Om stillingen

Ved Eiendomsavdelingen er det ledig en fast stilling som eiendomsforvalter innen strategisk eiendoms- og arealstyring samt analyser.

Eiendomsavdelingen har et økende behov for styringsdata, analyser og utredninger for å kunne utvikle det areal NMBU forvalter.

Stillingen skal bidra til at NMBU får bedre oversikt og styringsinformasjon som arealer, eiendommer og relevante kostnadstall. Stillingen innbefatter også leieavtaler samt plan- og utviklingsoppgaver.

NMBU reviderer internhusleieordningen og denne stillingen vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Stillingen er nyopprettet og vedkommende som blir ansatt vil kunne være med på å forme stillingen. Eiendomsavdelingen er i stadig

utvikling med bruk av nye systemer. Vi er opptatt av å gjøre hverandre gode og dele på oppgaver og ansvar. Det vil derfor være naturlig med noen endringer i oppgaver og arbeidsmetoder i årene framover.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Utarbeide analyser og utredninger om arealer, arealbruk, kostnader mm som grunnlag for styring og utvikling av NMBUs arealer, eiendommer og campusområder.
 • Utarbeide og følge opp utviklingen av sentrale nøkkeltall for styring og utvikling av NMBUs eiendomsfunksjon, arealer og eiendommer.
 • Bidra til at NMBU har god oversikt over informasjon om arealer, eiendommer, relevante kostnadstall mm.
 • Bidra i oppbygging og vedlikehold av eiendomsdatabaser og dokumenter.
 • Bistå ved eiendomstransaksjoner, festeavtaler og leiekontrakter mv.

Kompetanse:

Kvalifikasjonskrav:

Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (masternivå) innen juridiske fag, samfunnsvitenskap, økonomi, eiendomsfag eller ingeniørfag. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • God tallforståelse og dokumentert evne til selvstendig analysearbeid
 • God virksomhetsforståelse
 • Fordel med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid eller erfaring fra eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling.
 • Fordel med analytiske egenskaper og evne til å se og forstå helhet.
 • Fordel med erfaring og kunnskap med forvaltningssystemer (FDV) og/eller systemer for kontraktsoppfølging
 • Fordel med erfaring og kunnskap med økonomisystemer
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, herunder gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert ryddig og effektiv
 • Åpen og inkluderingene
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert med høy arbeidskapasitet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 62 - 67, (NOK 555.800 - 608.200), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1364 seniorrådgiver ltr. 62 - 69, (NOK 555.800 - 630.500) vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS