LEDIG STILLING VED NMBU

Datavarehus- og BI-utvikler

Søknadsfrist: 25.04.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

IT-avdelingens visjon er at NMBU skal gjøre det enklere å formidle, forske, lære og arbeide, gjennom effektiv og sikker bruk av teknologi. NMBU IT har i underkant av 50 årsverk med ansvar for drift, forvaltning og utvikling av NMBUs IT systemer- og tjenester.

Bli med å forme bærekrafts universitetets datadrevne reise som datavarehus-/BI-utvikler

Om stillingen

Ved IT-avdelingen er det ledig fast stilling som Datavarehus- og BI-utvikler

Verden står overfor store, komplekse utfordringer på områder som klimaendringer, miljøforurensning, befolkningsvekst, migrasjon, fattigdom, folke- og dyrehelse, tilgang på mat og vann, energi, bruk og vern av naturressurser og arealer. NMBU har et særlig ansvar: Vi skal bidra med å sikre livsgrunnlaget for framtidige generasjoner.

Med økende behov for datadrevet innsikt for å møte våre mål, søker vi en faglig sterk datavarehus- og BI-utvikler. Her kan du være med å videreutvikle NMBUs dataplattform i tett samarbeid med relevante fagmiljøer på universitetet, Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer.

Vår innsikts- og analyseplattform er bygget på Microsoft SQL Server og Power BI, og inneholder et bredt spekter av data på tvers av mange kilder som kobles sammen for å gi innsikt i hvordan det går med NMBUs samfunnsoppdrag. Her vil du få jobbe med alt fra studentfrafall til analyser av HR-data. Plattformen er utviklet og driftet av NMBU og er blant de ledende i universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Arbeidsoppgaver

Du vil være en del av utviklermiljøet i NMBUs IT-avdelingen med arbeidsoppgaver knyttet opp til datavarehustemaet i Økonomiavdelingen. Du får stor faglig frihet og medbestemmelse, og vi ser etter deg som brenner for effektiv historiefortelling med data der kvalitet og brukervennlighet står i fokus. Er du i tillegg en smule visjonær rundt datadrevet beslutningstaking og visualisering av data og kan sette retning på hva, hvor og hvordan styringsinformasjon kan gi best verdi, vil vi gjerne snakke med deg!

Arbeidshverdagen din vil se omtrent slik ut:

 • Sammen med resten av teamet identifiseres de viktigste sakene som skal prioriteres. Hvilken innsikt trenger vi for å styre i riktig retning og hva er kjekt å ha? Hvor brukes det mye tid på datauthenting og bearbeiding som vi kan automatisere? Hvordan kan vi tilgjengeliggjøre informasjon på en enda enklere og brukervennlig måte?
 • Du vil snakke med brukere på universitetet for å forstå ulike problemstillinger og hvordan du kan hjelpe til med å løse disse
 • Du vil dykke ned i det tekniske og hente ut data fra API-er, databaser eller andre kilder og sette opp dataflyter i datavarehuset for å få dataene inn. Du modellerer dataene i fakta- og dimensjonstabeller og lager et første, grovt utkast til en rapport i Power BI. Du har løpende dialog med et utvalg av brukere og jobber iterativt frem det endelige produktet
 • Underveis involverer du de du trenger fra teamet, og sammen kommer dere helt i mål. Til slutt publiserer dere produktet til alle brukere, vel vitende om at dere har gitt noen større innsikt og bidratt til at verden er ett skritt nærmere en datadrevet, bærekraftig fremtid.
 • Utenom arbeid med konkrete leveranser, setter du av tid til å utforske nye teknologier som f.eks. Microsoft Fabric eller bruk av KI til prediktive analyser

Noen spennende oppgaver du kan bryne deg på:

 • Hvordan kan vi visualisere energiforbruket på campus på en brukervennlig måte og bidra til besparelser?
 • Hvorfor slutter studenter på et bestemt studieprogram?
 • Hvor mange studenter kommer til å søke seg til NMBU neste år?
 • Hvordan skal vi buke ny teknologi som Microsoft Fabric eller Copilot for å levere enda bedre produkter?
 • Samarbeide med juristene for å sikre at all datahåndtering er i tråd med personvernlovgivningen
 • Representere NMBU i nasjonale BI-fora og påvirke hvordan man bruker data i universitets- og høyskolesektoren

Kompetanse:

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå, minimum bachelorgrad. Kravet om utdannelsesnivå kan fravikes ved lang og relevant arbeidserfaring
 • Sterk interesse for dataanalyse og visualisering
 • Kunnskap innen datavarehusutvikling
 • Erfaring med SQL
 • Evne til å formidle komplekse problemstillinger på en enkel og forståelig måte
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og beherske norsk som arbeidsspråk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med Microsoft Power BI eller lignende datavisualiseringsverktøy
 • Erfaring med ETL-verktøy som f.eks. SSIS eller Azure Data Factory
 • Erfaring med bruk av API-er for datauthenting
 • Generelle programmeringsferdigheter (gjerne Python eller R)

Vi ønsker at du:

 • Er samarbeidsorientert, liker å jobbe i team og fremstår troverdig og trygg overfor dine omgivelser
 • Er selvgående og klarer å strukturere arbeidshverdagen din på egenhånd
 • Er analytisk anlagt og evner å forstå og sette deg inn i komplekse problemstillinger knyttet til NMBUs behov
 • Har et driv for å videreutvikle deg faglig og liker å dele din kunnskap og erfaringer med andre
 • Har god evne til å kommunisere godt på tvers av organisasjonen og med personer i ulike roller
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 60-65 (NOK 584500-635400) eller seniorrådgiver, ltr. 63-79 (NOK 615700-845900) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Datavarehusansvarlig Kasper Fellkjær Thoring, tlf: +47 92579990 eller 
 • IT-direktør Ståle Mørch, tlf: +47 90692553

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Søkndsfrist: 25.04.2024 

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

  Søk stillingen

Powered by Labrador CMS