Ledig stilling ved NMBU

Postdoktor innen infeksjonsmedisin

Søknadsfrist: 01.08.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Prekliniske fag og patologi, Parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Har du lyst til å være postdoktor i infeksjonsmedisin hos storfe?

Få utløp for din interesse både for klinisk veterinærarbeid, laboratoriearbeid og dataanalyse?

Forske, men også få erfaring med undervisning?

Jobbe bredt, men med solid støtte fra et engasjert og etablert team?

Da har vi drømmejobben!

Om stillingen

Ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved Veterinærhøgskolen er det ledig stilling som postdoktor innen infeksjonsmedisin med varighet fire år. Stillingen er finansiert med midler fra Matfondavtalen samt NMBU, og er knyttet til prosjektet «Norwegian Airways: Økt bærekraft og dyrevelferd i storfenæringen ved reduksjon av luftveissykdom og bruk av antimikrobielle midler» som er et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet og storfenæringen (Animalia, Tine og Geno). Postdoktoren vil bli en del av Produksjonsdyrklinikken Laboratoriearbeidet vil i hovedsak bli utført ved Avdeling for bakteriologi, Institutt for parakliniske fag, NMBU.

Prosjektet «Norwegian Airways» ledes fra Veterinærinstituttet, og postdoktoren vil arbeide tett med næringen og bli inkludert i en etablert forskergruppe ved Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. I prosjektet vil det også bli ansatt en doktorgradsstipendiat ved Veterinærinstituttet og en ingeniør ved NMBU.

Formålet med prosjektet er å få økt kunnskap om bakterielle luftveisinfeksjoner hos storfe. Postdoktoren vil bidra i arbeid med å undersøke forekomst og molekylærgenetisk karakterisering av bakterier som kan gi pneumoni, som Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni og Mycoplasma bovis. Bakterienes betydning for luftveissykdom, virulensegenskaper og forekomst av antibiotikaresistens skal også undersøkes. Prosjektet vil også vurdere metoder for optimalt prøveuttak og diagnostikk. Ved hjelp av matematisk modellering vil også smittedynamikk ved bakteriell pneumoni bli undersøkt.

Tilsetting i postdoktorstilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige førstestillinger. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og design av prøveuttak.
 • Innsamling av prøvemateriale fra storfebesetninger.
 • Identifisering av luftveispatogene bakterier i innsamlet prøvemateriale og karakterisering av bakterielle egenskaper ved hjelp av tradisjonelle diagnostiske metoder samt molekylærebiologiske og bioinformatiske metoder.
 • Bioinformatisk behandling av sekvenseringsdata.
 • Publisering av resultater og formidling av forskningsdata.
 • Noe reiseaktivitet må beregnes. Det kan også bli aktuelt med utenlandsopphold.
 • Ett år av ansettelsesperioden er avsatt til undervisnings- og rutineoppgaver ved en eller flere av seksjonene ved Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Oppnådd doktorgrad (ph.d. eller tilsvarende) innen mikrobiologi eller infeksjonsmedisin før tilsetting.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk.
 • Det kreves også førerkort klasse B.

Det er ønskelig med:

 • Klinisk erfaring fra produksjonsdyrmedisin, spesielt med storfe.
 • Kompetanse innen mikrobiologi spesielt bakteriologi.
 • Relevant laboratorieerfaring med mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder.
 • Kompetanse innen bioinformatikk.
 • Erfaring med undervisning og veiledning.

Ønskelige personlige egenskaper:

 • Initiativrik, løsningsorientert og selvstendig.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Analytisk og systematisk.
 • Motivasjon for forskning og undervisning.
 • Sterkt ønske om egenutvikling og videre kvalifisering fra doktorgradsnivå.
 • Reflektert syn på forskning og vitenskap inkludert forskningsmetode og forskningsetikk.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr. 59-77) (NOK 523.200-741.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Hvis du finner utlysningen interessant gleder vi oss til å se din søknad.

Nærmere opplysninger om prosjektet og stillingen kan fås ved å kontakte:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Arbeidssted: Oslo/Ås. I 2021 flytter NMBU Veterinærhøgskolen avdeling Oslo til moderne forsknings-, undervisnings- og laboratoriefasiliteter som nå er under bygging på Ås.

Søknadsfrist: 1.8.2020.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/ 02296 til NMBU, Institutt for produksjonsdyrmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen