LEDIG STILLING VED NMBU

Postdoktor innen epidemiologi, akvakultur

Søknadsfrist: 08.02.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Har du interesse for akvakultur og epidemiologi?

Om stillingen

Ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for dyrevelferd, epidemiologi og samfunnsmedisin er det en ledig stilling som postdoktor innen akvakultur og epidemiologi med varighet på 3 år.

Vi søker etter en person med interesse for både fiskehelse og epidemiologi. Stillingen vil være delt mellom to ulike prosjekter. I det ene prosjektet skal det gjennomføres feltforsøk som kandidaten skal koordinere.

I det andre prosjektet vil kandidaten være tilknyttet prosjektet «Digiras», her er NMBUs rolle å koble kjemisk- og biologisk vannkvalitetsdata opp mot klinisk relevante fiskehelse- og produksjonsdata. Fellesnevner for begge prosjektene er koordinering av prøveinnsamling, databearbeiding og -analyse.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av feltforsøk
 • Analyse av resultater ved bruk av epidemiologiske metoder
 • Utarbeidelse av skriftlige rapporter samt vitenskapelige publikasjoner
 • Innsamling og analysering av forsknings- og produksjonsdata
 • Ivareta samarbeid med forskningspartnere i og utenfor Norge

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning som veterinær eller annen relevant utdanning som for eksempel fiskehelsebiolog.
 • Norsk doktorgrad, eventuelt tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring innen akvakultur.
 • Kompetanse innen epidemiologi og/eller feltforsøk.
 • Kompetanse innen databehandling og/eller matematiske fag.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Du må:

 • Inneha førerkort klasse B.
 • Vise til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne å jobbe selvstendig så vel som i team.
 • Være initiativrik, strukturert og systematisk.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 ltr. 59-71, NOK 526.000-658.300, avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsetting i postdoktorstilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige førstestillinger. Det kreves oppnådd doktorgrad for tilsetting. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 08.02.2021.

Søker vedlegger inntil 10 vitenskapelige arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/00027 til NMBU, Institutt for produksjonsdyrmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 08.02.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS