Ledig stilling ved NMBU

Postdoktor i landskapsarkitektur

Søknadsfrist: 22.10.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn har 1300 studenter og 180 ansatte. Fakultetet består av instituttene by- og regionplanlegging, eiendom og juss, folkehelse, internasjonale miljø- og utviklingsstudier og landskapsarkitektur.

Institutt for landskapsarkitektur har rundt 40 fast og midlertidig ansatte og 300 studenter og er et nasjonalt ledende miljø i landskapsarkitektur. Det er det eldste fagmiljøet i Europa. Instituttet tilbyr et femårig masterprogram i landskapsarkitektur, en toårig master i

Global Landscape Architecture og treårig bachelor Landskapsingeniør. Instituttet har fem faggrupper: Design og prosjektering, Forvaltning av Uterom og Grønn Estetikk (FUGE), Historie og teori, Landskapsplanlegging og 3D-visualisering. Instituttet har også ansvaret for Norges landskapslaboratorium NMBU og Historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur. Les mer om instituttet her.

Her er stillingen for deg som har interesse for kunnskapsutvikling om grønne utearealer og estetikk.

Om stillingen

Ved Institutt for landskapsarkitektur er det en ledig stilling i tre år som postdoktor i landskapsarkitektur innenfor tema lokal forvaltning av grøntmiljø, uterom og grønn estetikk.

Stillingen er en åremålsstilling. Det kreves oppnådd doktorgrad for tilsetting.

Hovedmål med stillingen er å kvalifisere seg for vitenskapelige stillinger gjennom eget forskningsprosjekt og undervisning. 2/3 av stillingen er til forskningsprosjektet mens 1/3 av stillingen er til undervisning og andre relevante utviklingsoppgaver som vil bidra til å kvalifisere seg til vitenskapelige stillinger.

Arbeidsoppgaver

Det tematiske området for forskningsprosjektet skal være grønn samfunnsutvikling i norske kommuner med fokus på forvaltning og planlegging av grøntanlegg. Dette skal være knyttet til nasjonale og føringer og nye måter å involvere lokalsamfunnet på.

Kompetanse

Den som ansettes må ha en relevant mastergrad for stillingen, for eksempel landskapsarkitektur, plantefag, miljø- og ressursforvaltning eller tilsvarende fag.

Den som søker, må også ha:

 • Avlagt relevant norsk PhD-grad eller tilsvarende internasjonal doktorgrad med tema relevant for stillingen. De som har fått godkjent avhandling for disputas, kan søke, men kan ikke tiltre før disputas er godkjent.
 • Vitenskapelig formidling og publiseringer på nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Kunnskap om samfunnsvitenskapelige kvalitative metoder
 • Flytende ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig og svært gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig.

I tillegg legges det vekt på:

 • Erfaring fra forskning på lokal forvaltning og planlegging av grøntmiljø og grønn estetikk, gjerne i et internasjonalt perspektiv.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning fra universiteter/høyskoler på tema relevant for stillingen
 • Nasjonale og internasjonale faglige nettverk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Den rette kandidaten er en som jobber like godt selvstendig som i team, og som er strukturert og målrettet. Du vil jobbe tett sammen med dine kollegaer. I tillegg må den rette kandidaten kunne ta initiativ, være faglig kreativ og nysgjerrig på andre fag, og kunne jobbe tverrfaglig.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1352 Postdoktor, lønnsramme 24 (ltr. 59-65) (NOK 523.200-583.900), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 22.10.2020.

Søknaden må være på norsk og den må sendes elektronisk. Vedlegg til søknaden skal være:

 • Forslag til forskningsprosjekt med inntil 1000 ord. Forslaget skal inneholde framdriftsplan og en publiseringsplan
 • Curriculum vitae, vitnemål/attester og minst to referanser
 • En oversikt over alle vitenskapelige arbeider.
 • Inntil fem vitenskapelige publikasjoner. Det må redegjøres for eget arbeid i fellespublikasjoner.
 • Inntil en A4 side om motivasjon i undervisning og veiledning

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS