LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør innen biogeokjemi og klimagasser

Søknadsfrist: 24.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning.

Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en fast stilling som overingeniør innen biogeokjemi og klimagasser. Som overingeniør ved MINA er du en del av teknisk seksjon som består av 20 ingeniører med kompetanse innenfor ulike felt.

Vi leter etter en ingeniør som kan være med på å designe, vedlikeholde og videreutvikle tekniske løsninger til overvåking av biogeokjemiske prosesser i jord og vann, samt skreddersy løsninger for å prosessere store datamengder. Til dette ønsker vi oss en medarbeider som er ryddig, kreativt og praktisk anlagt, og med interesse for å håndtere miljødata. Arbeidet foregår både inne på laboratoriet og ute på forsøksfelt.

Du får mulighet til å bruke og videreutvikle kompetansen din sammen med vitenskapelig ansatte og kollegaer i teknisk seksjon. Teknisk seksjon har støtteoppgaver knyttet til fakultetets forsknings- og undervisningsaktivitet.

Hovedtyngden av arbeidsoppgavene vil være knyttet til å utvikle, kvalitetssikre og vedlikeholde robotiserte oppsett og sensorer for å måle klimagassutveksling og andre miljøparametre på lab og i felt, samt prosessering og lagring av slike data. I tillegg vil den som blir ansatt arbeide med analyse, programmering og dataforvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Design, utvikling, implementering og testing av integrerte målesystemer
 • Vedlikehold av eksisterende systemer (utstyr og programvare)
 • Utvikle programmer for automatisk prosessering av data
 • Dataanalyse og statistiske beregninger
 • Dataforvaltning og dokumentasjon
 • Noe tilrettelegging og støtte ved feltarbeid, undervisning og veiledning

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole (på masternivå) innen elektronikk, maskin, produktutvikling, kybernetikk, automasjon eller andre relevante fag. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Kompetanse innen programmering, elektronikk og systemdesign samt prototypearbeid
 • God kunnskap om elektroniske målesystemer og instrumentering
 • Erfaring med prototypearbeid og sensorteknologi
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/nordisk og engelsk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med forskning på jord-plante-vann systemer
 • Erfaring med design og produksjon av prototyper samt sensorutvikling
 • Erfaring med vedlikehold og reparasjon av instrumenter og sensorsystemer
 • Erfaring med dataanalyse og håndtering av store datamengder

Personlige egenskaper/egnethet

Vi leter etter deg som

 • er løsningsorientert, kreativ og etterrettelig
 • har vilje til å bidra til faglig utvikling
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det er ønskelig at du også er

 • nysgjerrig på miljø- og klimaforskning
 • kreativ og har stå-på-vilje

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 overingeniør, LR 22 (ltr. 53 – 68) (NOK 474 500 – 618 600) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via lenken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 24.05.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Powered by Labrador CMS