LEDIG STILLING VED NGU

Geotekniker - seksjon for geofarer og jordobservasjon

Søknadsfrist: 20.10.2022

Norges geologiske undersøkelse

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge. Les mer på www.ngu.no

Er du geotekniker? Ønsker du tverrfaglige utfordringer?

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har en ledig stilling på seksjon for geofarer og jordobservasjon. Hovedoppgavene vil være kvikkleirerelatert kartlegging og analyse. I tillegg vil du jobbe med Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG).

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt bærekraftig verdiskaping. NGU er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø.

Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

Arbeidsoppgaver

Ved seksjon for geofarer og jordobservasjon søker vi en selvstendig og motivert geotekniker som ønsker å arbeide i skjæringspunktet mellom geologi, geoteknikk og geofysikk. Arbeidsoppgavene vil være kartlegging og GIS-analyser relatert til kvikkleire. En annen viktig del av arbeidet vil være videreutvikling av og brukerkontakt for NADAG. En viktig del av stillingen er å være bindeledd mellom geoteknikere og geologer.

Som ansatt ved NGU blir du en del av et stort og kompetent fagmiljø som jobber samfunnsrettet og akademisk med de fleste aspekter innenfor geologifaget. Du får varierte og spennende faglige utfordringer og mulighet til å delta i hele vår verdikjede: kartlegging, datainnsamling, analyser og tolkning. Du vil også jobbe med digitalisering og lagring av geologiske data i databaser, produksjon av kart og gjennomføring av analyser av data som er relevant for forståelse av kvikkleire-, skred- og landskapsutvikling. Publisering av kart, rapporter og vitenskapelige artikler er en sentral aktivitet ved NGU.

Kvalifikasjoner

 • Fullført MSc i geoteknikk eller tilsvarende
 • Flere års erfaring med tolkning og bruk av geotekniske data fra områder med mulighet for marin leire
 • God forståelse for kvikkleireproblematikk, og erfaring fra arbeid innen dette fagområdet
 • Førerkort for personbil

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med avansert bruk av GIS og interesse for statistiske analyser
 • Generell forståelse for aktsomhet-, fare- og risikokonseptet i sammenheng med skred
 • Erfaring med tolking av geofysiske data i sammenheng med kvikkleirekartlegging
 • God kvartærgeologisk forståelse for områder på den nordlige halvkulen (glasialgeologiske miljø og problemstillinger)
 • Kunnskap og erfaring med kartlegging og tolking av geomorfologi og landskapsutvikling
 • Erfaring med relevant feltarbeid og kartlegging
 • I tillegg vil kunnskap og erfaring innen beregning av skråningsstabilitet, utløpsmodellering for ulike skredtyper, samt kartlegging og analyse av ulike skredtyper være en fordel
 • Søkere bør mestre et nordisk språk. For ellers godt kvalifiserte kandidater tilbyr NGU norskopplæring

Personlige egenskaper

Som ansatt ved NGU vil du jobbe i og eventuelt lede ulike prosjekter med tverrfaglig sammensetning. Du må være god på samarbeid og kommunikasjon, både internt og eksternt. Seksjon for geofarer og jordobservasjon har tett samarbeid med bl.a. offentlig sektor, spesielt NVE.

Initiativ til god dialog og samhandling er en sentral suksessfaktor for at vi skal kunne gjennomføre vårt samfunnsoppdrag. Vi legger vekt på selvstendighet og evne til å ta initiativ.

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Vi tilbyr et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Martina Böhme, seksjonsleder for geofarer og jordobservasjon, på telefon: 95839296 eller på E-post: [email protected]

Webcruiter-ID: 4569318400

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Martina Bøhme (Seksjonsleder), 95839296
Powered by Labrador CMS