LEDIG STILLING VED NGU

Rådgiver - virksomhetsstyring

Søknadsfrist: 22.11.2020

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning til det offentlige og til industri og nøringsliv.


Vår virksomhetsvisjon er Geologi for samfunnet . NGU har ca. 200 ansatte fra 27 nasjoner hvorav ca. 60 % er forskere/geologer. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

Kritisk nøkkelfunksjon innen virksomhetsstyring

Bli kjent med EXPERIS

Ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det ledig fast stilling som rådgiver. Stillingen er underlagt avdeling for Virksomhetsstyring og IKT.

NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å fremskaffe, bearbeide og formidle kunnskap om Norges geologiske ressurser på land og i havområder. NGU skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling.

NGU er inne i en spennende periode med ny strategiutvikling, organisasjonsutvikling og tilpasninger til et fremtidig arbeidsliv basert på bærekraft, inkludering og profesjonalisering.

Vi søker derfor etter en ny medarbeider som har evner, talent og motivasjon til å bli med på en spennende, utfordrende og meningsfull reise sammen med en organisasjon med sterke historiske røtter, et viktig samfunnsoppdrag og mer fremtidig verdiskapingspotensial som skal utløses.

Vi trenger økt kapasitet på operativ koordinering innen virksomhetsstyring. Egnet kandidat vil inneha stillingstittelen Rådgiver og jobbe direkte og i tett samarbeid med ledelse, HR, administrasjon og kommunikasjon.

Nært samarbeid med toppledergruppen og mellomledere vil være del av stillingens oppgaveområde og du vil utgjøre en kritisk nøkkelfunksjon som koordinerende og brobyggende ressurs i et bredt spekter av oppgaver og områder innenfor NGU. Personlig egnethet og dokumentert erfaring på de etterspurte kriteriene vil derfor vektlegges spesielt i utvelgelse til denne stillingen.

Ansvarsområder i stillingen:

  • Koordinering og lederstøtte til ledergruppene i NGU: Direktørgruppe og mellomledere
  • Bidra til at ledelsen følger opp styringssignaler fra departement og sentrale instanser
  • Saksbehandling og møtegjennomføring, utarbeidelse av underlag for rapportering og analyser
  • Prosjektoppfølging og prosjektkoordinering innenfor relevante områder
  • Research og informasjonsinnhenting på aktuelle saker og problemstillinger

Kvalifikasjonskrav

  • Du har utdanning fra relevante fagområder; bachelor/master eller annen relevant dokumentert utdanning
  • Du har erfaring fra organisatorisk og administrativt arbeid innen stillingens ansvarsområder
  • Du har erfaring fra prosjektarbeid
  • Du har gode ferdigheter med, og forståelse for arbeidsverktøy innen MS Office, HR/personal eller økonomi
  • Du har god evne til å uttrykke deg på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Vi søker deg som motiveres av å jobbe målrettet, og som er glad i å tilegne deg ny kunnskap og nye ferdigheter i et skiftende arbeidsliv. Du trives med å være en tilrettelegger og du har en proaktiv holdning, og evner å skape tillit gjennom god kommunikasjon og godt samarbeid. Du har en strukturert og operativ arbeidsmetodikk og du har godt utviklede analytiske evner.

Vi tilbyr:

I den kommende strategiperioden er det mange gode faglige utfordringer og spennende utviklingsmuligheter. Riktig kandidat får frihet til å forme og utvikle stillingen og rollen. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø preget av engasjement, ambisjoner og motiverte kolleger og ledere.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes som rådgiver etter Hovedtariffavtalene i staten, og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til vår rådgiver i Experis Anne Dordi Alseth, mail [email protected]

Søkerlistene er offentlige.

I følge Offentleglova § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS