LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Prosjektmedarbeider i forskerstilling

Søknadsfrist: 06.02.2023

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Er du en fremtidsrettet biolog innen fagområdet ferskvannsøkologi?

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet har ledig en prosjektmedarbeiderstilling, og er på jakt etter deg som er faglig ambisiøs, nysgjerrig og har en interesse for dette spennende fagområdet.

Stillingen vil være tilknyttet seksjon for miljø- og smittetiltak i Trondheim, som har 24 ansatte som arbeider med Genbank for vill laksefisk, bevaring og reetablering av ville laksebestander og bekjempelse av Gyrodactylus salaris og andre vannlevende, introduserte arter. Seksjonen utfører også grunnstoffanalyser av fiskeskjell som en del av sporingsordningen for rømt oppdrettsfisk. Vår største oppdragsgiver er Miljødirektoratet.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold og inkludering i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være innenfor hovedprosjektene «Bekjempelse av lakseparasitten G. salaris» og «Bekjempelse av introduserte fiskearter». Prosjektlederansvar innenfor ett eller flere underprosjekter vil være aktuelt.

Perioder med mye reisevirksomhet i forbindelse med feltarbeid, samt arbeidsoppgaver innenfor andre prosjekt og områder må påregnes.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • relevant mastergrad eller tilsvarende innen biologi
 • erfaring fra arbeid med levende fisk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort klasse B, men det er også ønskelig med klasse BE

I tillegg vektlegges:

 • erfaring fra relevant feltarbeid og bruk av utstyr tilknyttet dette
 • erfaring med prosjektarbeid
 • evne og ønske om å publisere både populærvitenskapelig og vitenskapelige arbeider
 • kunnskap om forvaltning av fisk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er positiv og samarbeider godt med de rundt deg.
 • liker å formidle kunnskap i ulike fora og medier
 • er strukturert og evner å takle høyt arbeidspress i perioder.
 • er analytisk og kan arbeide systematisk over tid.
 • har god gjennomføringsevne og kan jobbe selvstendig.
 • er initiativrik og nytenkende.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en interessant stilling med spennende arbeidsoppgaver
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109, 1110 eller 1183, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte gruppeleder Roar Sandodden eller seksjonsleder Asle Moen.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4606310077

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Asle Moen (Seksjonsleder), 951 54 385
 • Roar Sandodden (Gruppeleder), 917 49 610

Powered by Labrador CMS