LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektmedarbeider - Institutt for helse- og omsorgsfag

Søknadsfrist: 30.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig en 40 % midlertidig stilling som prosjektmedarbeider i prosjektet «VR-teknologi i utvikling av terapeutisk kompetanse hos helsefagstudenter».

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og frem til 31.12.2023. Arbeidsstedet for stillingen er Tromsø.

Vi søker en person i 40% stilling som prosjektmedarbeider i team med helsefaglige studenter og vitenskapelige- og faglige ansatte. Prosjektet skal utvikle og anvende læringsressurser som kan styrke helsefagstudenters terapeutiske kompetanse ved hjelp av Virtuell Reality Teknologi. Les mer om prosjektet her.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i samarbeid med prosjektleder og deltakerne i prosjektet og er knyttet til gjennomføring av prosjektaktiviteter:

 • Organisere seminarer og workshops
 • Tilrettelegge for lokaliteter og utstyr
 • Følge prosjektets fremdriftsplan, med tidsfrister og milepæler
 • Bidra med formidling av prosjektet, blant annet utvikle prosjektets hjemmeside
 • Bidra med dokumentasjon underveis i prosjektet

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med gode dataferdigheter / digital kompetanse som kan samarbeide og arbeide strukturert og systematisk.

For stillingen kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis på masternivå eller påbegynt relevant masterstudium. Søkeren må ha gode språkferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Erfaring fra forskningsadministrasjon eller som prosjektmedarbeider er ønskelig. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid avklares ift arbeidsoppgaver og søkerens behov
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS