LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

IT - medarbeider - Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Søknadsfrist: 20.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som IT-medarbeider i Seksjon for virksomhetsnære tjenester, faggruppe for digitalt læringsmiljø.

Faggruppen for digitalt læringsmiljø består i dag av rundt 20 personer spredt på ulike campus, og har bl.a. ansvar for AV-infrastruktur og IT-tjenester knyttet til utdanning. Faggruppen er tjenesteorientert og har ansvar for å levere, forvalte og utvikle en rekke av UITs digitale utdanningstjenester, samt bidra med avansert brukerstøtte for tjenestene som leveres. Faggruppen bistår også med rådgivning og prosjektstøtte til ulike prosjekter, og driver en aktiv kursvirksomhet for å øke kompetansen hos fagansatte og studenter i bruk av IT som verktøy i utdanning.

Stillingen har arbeidssted UiT i Hammerfest.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, utdanningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, PC-drift, drift av AV-tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på uit.no/ita.

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon og drift av IT- og AV-utstyr
 • Avansert brukerstøtte innenfor IT- og AV-området
 • Støtte/tilrettelegging for bruk av digitale utdanningstjenester
 • Installasjon og forvaltning av programvare

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Seksjonsleder Nils Johan Lysnes, tlf: 77 66 07 21 / 952 07 112, e-post: [email protected] eller
 • Faggruppeleder Marte Skadsem, tlf: 77 64 52 78 / 900 71 069, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha erfaring fra:

 • installasjon og drift av IT/AV-utstyr
 • brukerstøtte og brukerstøttesystemer
 • drift og feilsøking av tekniske løsninger
 • relevant høyere utdanning, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Følgende kvalifikasjoner er ønskelig:

 • God forståelse og erfaring fra bruk av IT som verktøy
 • Erfaring fra service, prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Erfaring med video- og læringsplattformer (LMS)
 • Erfaring fra installasjon og forvaltning av programvare

I vurderingen av søkerne vektlegges motivasjon og personlig egnethet for stillingen; serviceinnstilling, smidighet, evne til å ta initiativ, faglig engasjement og være nysgjerrig på ny teknologi. Den som tilsettes må i tillegg ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Søkerne må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i regionen Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS