LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forskningsteknikere - Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 05.09.2024

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på  uit.no/helsefak

Om stillingen

Nå rekrutterer vi forskningsteknikere for neste Tromsøundersøkelse - Vil du være med på laget?

Tromsøundersøkelsen skal gjennomføre en ny befolkningsundersøkelse i Tromsø med forventet oppstart rundt 1.mars 2025. For dette søker vi 30-40 engasjerte medarbeidere som kan dekke 100 % stillinger, deltidsstillinger og tilkallingsvikarer. Tilsettingsperioden blir februar 2025 til desember 2026, forutsatt finansiering over statsbudsjettet 2025.

Tromsøundersøkelsen er en unik befolkningsundersøkelse hvor vi inviterer inn alle innbyggere i Tromsø som er 40 år eller eldre, undersøker deres helse, gir dem tilbakemelding og gjør data tilgjengelig for forsking for ettertiden. Er du interessert i folkehelse og synes det høres spennende ut å bidra inn til mange forskningsområder? Da trenger vi deg med på vårt lag. Sammen skal vi lage og drifte en «pop-up-helsestasjon for voksne» i lokaler i Sjølundvegen 3 på Tromsøya.

Arbeidssted er UiT i Tromsø - Tromsøundersøkelsens lokaler i Sjølundvegen 3, Tromsø.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjonskrav

Grundig opplæring vil bli gitt, så denne jobben kan gjøres av personer med ulik erfaring, fag, kompetanse, og utdanning (helsepersonell, lærer, sosionom, vekter, resepsjonist, handel & kontor, hotell & matfag mfl.)

Vi organiserer oppgavene i tre kategorier med tilhørende stillingskode;

1) Forskningstekniker, stillingskode 1512:Oppgaver med mottak av deltakere, kliniske målinger og enklere laboratoriearbeid. Hovedoppgavene består av registrering av data om deltakerne, rutinemessig og forefallende administrative oppgaver og generelt ha oversikten over strømmen av deltakerne. Her søker vi medarbeidere med minimum videregående skole , gjerne med bakgrunn fra helse eller andre serviceyrker. Annen bakgrunn kan også være aktuell.

2) Senior forskningstekniker, stillingskode 1513:Arbeidsoppgavene er, i tillegg til det som er beskrevet under kategori 1, blodtrykksmålinger og blodprøvetaking. Det er derfor påkrevd at personalet har grunnleggende helsefaglig utdanning, eksempelvis helsesekretær, laboratorietekniker, bioingeniør eller sykepleier.

3) Ledende forskningstekniker, stillingskode 1514: Arbeidsoppgavene er, i tillegg til det som er beskrevet under kategori 1 (og evt 2), ledende/koordinerende oppgaver som stasjonsansvarlig med opplæring av medarbeidere og oppdatering av rutiner. Her er det ønskelig med bakgrunn slik som sykepleier og bioingeniør, men annen bakgrunn kan også være aktuell.

I søknaden er det ønskelig at du spesifiserer hvilken stillingskategori (1, 2 eller 3) og stillingsprosent du ønsker (heltid/deltidsjobb og/eller tilkallingsvikar).

Informasjonsmøter om stillingene og Tromsøundersøkelsen

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kontaktpersonene.

Vi gjennomfører to informasjonsmøter hvor du kan få snakke med oss og få mer informasjon om stillingene og Tromsøundersøkelsen generelt (ingen påmelding):

  • Torsdag 29.august, kl.20.00, Sjølundvegen 3
  • Mandag 2.september kl.17.00, Sjølundvegen 3

Yngve Olsen Sæbbe (kun Tromsøund.)

Personlige egenskaper og kvalifikasjoner

Det er at krav om gode fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

Felles for alle som skal jobbe i Tromsøundersøkelsen er at man må egne seg godt i møte med mange mennesker gjennom dagen, være serviceinnstilt, ansvarsbevisst og kunne utvise nøyaktighet i arbeidet. Fleksibilitet og godt samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal flyte og besøket oppleves positivt for deltakerne. 

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingene. 

For alle tre kategoriene er erfaring ønskelig, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gitt. 

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr et godt og sosialt arbeidsmiljø med muligheter for å tilegne seg en unik jobberfaring. 
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Alle forskningsteknikere (kategori 1, 2 og 3) vil inngå i en vakt- og arbeidsplan som gir rullering mellom stasjoner, oppgaver og åpningstider. Åpningstiden planlegges til hverdager 8-16 (torsdag 12-18) og en lørdag pr mnd. 10-14. 

Vi vil ha særavtale om forskjøvet arbeidstid, men arbeidstiden for den enkelte medarbeider vil imidlertid ha et snitt på 37,5 timer per uke.

Stillingene lønnes etter statens regulativ koder 1512, 1513 og 1514. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS