LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Overingeniør - laboratorievirksomhet / prosjektmedarbeider

Søknadsfrist: 06.02.2023

Vi søker biolog for en spennende hverdag på laboratoriet og i felt

Ved Veterinærinstituttet, seksjon for miljø- og smittetiltak i Trondheim, er det ledig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.Seksjon for miljø- og smittetiltak har 24 ansatte som i hovedsak arbeider med Genbank for vill laksefisk, bevaring og reetablering av ville laksebestander og bekjempelse av Gyrodactylus salaris og andre vannlevende, introduserte arter. Seksjonen utfører også grunnstoffanalyser av fiskeskjell som en del av sporingsordningen for rømt oppdrettsfisk. Vår største oppdragsgiver er Miljødirektoratet.

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver knyttet opp mot prosjektene «Skjellkontroll av laksefisk», «Genbank for vill laksefisk», «Bevaring og Reetablering av laksefisk» og «Bekjempelse av Gyrodactylus salaris og andre fremmede arter i ferskvann».Arbeidet er i hovedsak knyttet til seksjonens laboratorievirksomhet, og innebærer koordinering av mottak, og analyser av skjell og otolitter, arkivering og rapportering. Perioder med mye reisevirksomhet i forbindelse med feltarbeid må påregnes. Arbeidsoppgaver på andre prosjekt og områder på seksjonen må påregnes.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold og inkludering i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende innen biologi
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med relevant databasearbeid
 • Erfaring fra arbeid med levende fisk og erfaring fra relevant feltarbeid
 • Førerkort i klasse B, men det er også ønskelig med klasse BE

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er positiv og samarbeider godt med de rundt deg.
 • er strukturert og evner å takle høyt arbeidspress i perioder.
 • er analytisk og kan arbeide systematisk over tid.
 • har god gjennomføringsevne.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som overingeniør i stillingskode 1087.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i Webcruiter.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4605868738

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Asle Moen (Seksjonsleder), 951 54 385
 • Bjørn Bjøru (Prosjektleder), 480 83 022

Powered by Labrador CMS